Onko puolueilla digitavoitteita?

FiComin tavoitteet eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan pyrkivät siihen, että Suomi tulee olemaan digitalisaation kärkimaa. Tämän saavuttamiseksi digitalisaatiota on edistettävä kaikin mahdollisin keinoin.

Kysyimme poliittisilta puolueilta niiden näkemyksiä digialan keskeisistä teemoista. Kyselyyn vastasivat SDP, kokoomus, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, RKP sekä liberaalipuolue ja piraattipuolue. Puolueiden vastaukset saat näkyviin klikkaamalla kysymystä.

Oletteko valmiita harkitsemaan teollisuuden alemman sähköveron laskemista koskemaan koko digitaalista infrastruktuuria, esimerkiksi mobiiliverkon tukiasemia?

Miten varmistetaan, että teleyritysten investointitaso säilyy jatkossakin korkeana ja että digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen on sujuvaa koko maassa?

Miten tehokkaimmin ja kilpailua suosien sekä veronmaksajien etua palvellen kehitetään ict- palveluiden hankintoja?

Haluatteko kannustaa myös julkishallinnon palveluita siirtymään pilveen? Miten lisäisitte pilvipalveluiden käyttöä?

Oletteko valmiit siirtymään esim. Tanskassa käytössä olevaan ”Digitaalisuus ensin” -ajattelumalliin, jonka mukaan yhteiskunnan eri palvelut ovat ensisijaisesti saatavilla verkosta?

Onko ICT-alan ympäristövaikutusten mittaaminen mielestänne tärkeää? Mitä Suomen pitää tehdä, jotta saadaan aikaan ICT-alan päästöjen yhteiseurooppalainen mittaristo?