Operaattorit torjuvat rikollista toimintaa verkoissaan jatkuvasti

Digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat lisänneet digirikollisuutta ja huijausyrityksiä sekä netissä että puhelimissa. Julkisuudessa on ihmetelty, eivätkö teleoperaattorit voi estää puhelinverkkojen käyttöä rikollisiin tarkoituksiin.

Teleyritykset pyrkivät kaikin käytössään olevin teknisin ja lainsäädännön mahdollistamin keinoin estämään asiakkaitaan haittaavaa rikollista toimintaa. Pelkästään kuluneen vuoden aikana operaattorit ovat estäneet yli 10 miljoonaa huijaukseksi epäiltyä puhelua.

Operaattoreiden toimintaa sääntelee koko joukko lakeja ja määräyksiä, joiden perusteella viestejä saa tai täytyy välittää, ja viestien käsittelykin on seikkaperäisesti säädeltyä. Puheluiden ja tekstiviestien estäminen vaatii siis sekä lainsäädännön antaman mahdollisuuden että kehittyneitä teknisiä ratkaisuja estojen toteuttamiseen. Ratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne eivät samalla haittaa verkon normaalia toimintaa. Viestintäverkot on rakennettu viestien välitystä, ei niiden estämistä varten.  

Teknisten ratkaisujen kehittäminen sellaisiksi, että aivan kaikki ei-toivottu viestiliikenne voitaisiin estää, vie aikaa. Valitettavasti rikollinen mieli keksii jatkuvasti yhä uusia, entistä innovatiivisempia tapoja huijausten toteuttamiseen. Esimerkiksi jälleen riehuvan FluBot-haittaohjelman tekstiviestien muotoa muutetaan jatkuvasti, jolloin uudet viestit läpäisevät aiemmat suodatuskeinot. Viestit myös tulevat aidoista, mutta jo saastuneissa laitteissa käytetyistä puhelinnumeroista.

Teleyritysten perustehtävä on tuottaa käyttäjille monipuolisia, korkealaatuisia ja edullisia viestintäpalveluita. Verkkojen turvallisuus ja käyttäjien luottamus ovat operaattoreille ensisijaisia, ja kyberturvan merkitys kasvaa jatkuvasti.

Viestintäverkkoja hyväksi käyttävä rikollisuus on rasite myös yrityksille: sen torjuntaan käytettävät resurssit ovat aina jostain muualta pois. Operaattorit tekevät jatkuvasti tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa verkkorikollisten aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Yritykset myös auttavat asiakkaitaan tunnistamaan huijauksia. Jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa asiaan olemalla valppaana ja pitämällä huolta siitä, että omien laitteiden tietoturva on kunnossa. Rikollinen toiminta pitää pyrkiä kitkemään sen juurilla.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 12.12.2021.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry