Roaming-sääntelyä tulee jatkaa

Eurooppalaiset voivat matkustaessaan toisessa EU- tai Eta-maassa käyttää matkaviestinpalveluja joko samalla hinnalla kuin kotimaassaan tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Nykyinen verkkovierailusääntely tuli voimaan vuonna 2017. Nyt Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa uudeksi verkkovierailuasetukseksi.

FiCom kannattaa roaming-sääntelyn jatkamista ja sen säilyttämistä asetuksena. Sääntely on kuitenkin edelleen paikoin erittäin monimutkaista, mikä aiheuttaa yrityksille tulkintaepäselvyyksiä ja kuluttajalle vaikeuksia ymmärtää, miten eri palveluiden käyttötilanteet eroavat toisistaan. Sääntelyä tulisikin jatkovalmistelussa selkeyttää ja yksinkertaistaa.

Tärkeintä on jatkaa tukkuhintasääntelyä ja kohtuullisen käytön politiikkaa (Fair Use Policy, FUP). Myös kestävyysmekanismi tulee säilyttää.

Enimmäistukkuhintaa tulisi alentaa huomattavasti ehdotettua enemmän sekä nopeammassa aikataulussa ja jatkuvasti, esimerkiksi vuosittain. Nyt annetun ehdotuksen mukaan tukkuhinnat eivät alenisi enää vuoden 2025 alun jälkeen, vaikka sääntely olisi voimassa määräaikaisena kymmenen vuotta. Datan käyttö kasvaa kuitenkin koko ajan merkittävästi, joten tukkuhintaa koskevaa ehdotusta on muutettava. Nyt esitetyt enimmäishintasääntelyn välitarkasteluajat eivät ole riittäviä. Enimmäistukkuhintojen alentamien lisää kilpailua ja on suoraan kuluttajien edun mukaista.

Kohtuullisen käytön politiikkaa tulisi yksinkertaistaa, koska se on sekä kuluttajalle että yrityksille liian monimutkaista. Sääntelyn laskentakaavan kerroin (2 x) tulisi poistaa ja kytkeä laskentamekanismi tukkuhintoihin. Prepaid-liittymissä ei ole vastaavaa kerrointa, mikä tekee sääntelystä epäjohdonmukaista ja puoltaa kertoimen poistoa. Muutos selkeyttäisi sääntelyä huomattavasti. Kohtuullisen käytön enimmäismäärää pitää myös rajoittaa, sillä enimmäistukkuhintasääntely on johtanut siihen, että rajattomien liittymien tiedonsiirtokiintiöt ovat todella suuria.

Verkkovierailusääntely koskee nimenomaan ihmisten välistä viestintää silloin, kun he oleskelevat väliaikaisesti ulkomailla. Erityisesti M2M-palveluihin liittyvä pysyvä roaming-käyttö tulee jättää tämän sääntelyn ulkopuolelle. Se pitää kuitenkin sallia sopimusperusteisesti, jolloin operaattorit voivat joustavasti sopia ehdoista. 

Komission ehdotukseen lisätyt uudet palveluiden laatu- ja nopeusvaatimusvaatimukset ovat ymmärrettäviä ja tarkoituksenmukaisia. Tarkoitus on, että käyttäjät saisivat kotimaan liittymäänsä vastaavat palvelut myös ulkomaan operaattorilta. Ehdotuksen mukaan laatuvaatimukset tulee täyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se on teknisesti mahdollista. Keskeistä on, että kotiverkko-operaattorille ei synny mitään vastuita tai sanktioita palveluiden laadusta niiden ulkomaan käytön aikana.

Voimassa oleva sääntely päättyy kesäkuun lopussa 2022, joten uuden asetuksen pitäisi tulla voimaan heinäkuussa 2022 ja se olisi voimassa 10 vuotta.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry