Saako sinun kunnassasi rakentaa Suomen selkärankaa?

Moderni yhteiskunta tarvitsee kattavat, luotettavat ja laadukkaat viestintäverkot. Sellaiset Suomessa jo on, mutta sähköisten palveluiden kehittyminen, alustatalous ja uudet innovaatiot edellyttävät verkkojen jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista.

Kunnilla on Suomessa valta päättää, kuinka helppoa tai vaikeaa digitaalisen infran rakentaminen niiden alueella on. Suomessa on 311 kuntaa, joilla kaikilla on omat, erilaiset rakentamisehtonsa ja -vaatimuksensa, mikä on viestintäverkkojen rakentamisen kannalta haastavaa. Teleyrityksen näkökulmasta verkkoja ei tehdä kuntarajojen mukaan vaan koko Suomen tarpeisiin.

Kaupunkien ja kuntien vetovoima perustuu palveluihin ja mahdollisuuksiin, joita ne tarjoavat. Laadukas ja toimintavarma digi-infra on tärkeä alusta näille palveluille. Tulevaisuuden e-urheiluammattilainen, älykodin asukas, etätyöntekijä ja paikkakunnalla toimiva yrittäjä tarvitsevat sekä työ- että vapaa-aikaansa laajakaistayhteyksiä. Myönteinen suhtautuminen verkkorakentamiseen ja kaikkien sitä edistävien toimintatapojen käyttöönotto parantavat kuntalaisten edellytyksiä elää, viihtyä ja yrittää paikkakunnalla.

Viestintäverkkojen rakentamisen esteitä ja hidasteita on purettava. Rakentamiseen liittyviä lukuisia lupaprosesseja on yksinkertaistettava, digitalisoitava ja tarvittavat luvat on saatava yhdeltä luukulta. Myös uudenlaiset, kevyet rakentamismenetelmät, kuten mikrosahaus, pitää saada viipymättä käyttöön. Kunnat voisivat jopa kilpailla siitä, missä verkkorakentamiselle tarjotaan parhaat edellytykset. Tehdään homma niin helpoksi kuin mahdollista ja edistetään koko digi-Suomen kehitystä.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry