Sähköisen tunnistamisen markkinan avaaminen etenee

Kansalaisten luotettava tunnistaminen erilaisissa sähköisissä palveluissa on keskeinen osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on helppoa, turvallista ja kohtuuhintaista sekä käyttäjälle että palvelujen tarjoajille.

Sähköisen tunnistamisen markkinan avaaminen eteni ilahduttavasti, kun eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluita koskevan lain muuttamisesta. Lakiuudistuksen tavoitteena on kilpailun edistäminen sekä turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen tarjonnan lisääminen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lähivuosina siis nähdään, miten nyt hyväksytty esitys tosiasiallisesti vaikuttaa sähköisen tunnistamisen markkinan kehittymiseen. Tavoitteidensa mukaisena toteutuessaan uusi lainsäädäntö selkeyttäisi vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa sekä laskisi ensitunnistamisen enimmäishinnan 3 senttiin.

Myös valtio hyötyy markkinaehtoisista ratkaisuista

Väestörekisterikeskus luovuttaa tänään kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle selvityksen, jossa on kartoitettu vaihtoehtoja julkisen hallinnon palveluihin tunnistautumiseen. Nykyisin tunnistautumisvälineinä ovat käytössä pankkien TUPAS-tunnukset, henkilökorttiin liitetty sähköinen kansalaisvarmenne sekä teleyritysten tarjoama Mobiilivarmenne.

On toivottavaa, ettei valtio tähtää toimijaksi sähköisen tunnistautumisen markkinalle. Kaksi aiempaa valtiovetoista yritystä on karahtanut kiville – muistona niistä on kymmenien miljoonien hintalappu, mutta ei toimivaa tunnistusvälinettä. Valtion kannalta kestävämpi ratkaisu on ottaa hyöty irti olemassa olevista markkinaehtoisista sähköisen tunnistamisen vaihtoehdoista kuin kehittää kokonaan oma tunnistusväline.