Sähköisen viestinnän sääntely uusiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 16.11. sidosryhmilleen kuulemistilaisuuden, jossa käytiin läpi telepaketti- ja AVMS-direktiivien keskeistä sisältöä sekä niiden valmistelun ja voimaantulon aikataulua.

Eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiiviehdotus (telepaketti-direktiivi) sisältää päivitettynä säännökset nykyisistä EU:n sähköisen viestinnän direktiiveistä sekä lukuisia uusia säännöksiä. Uudistuksen keskeinen tavoite on edistää nopeiden kiinteiden ja langattomien datayhteyksien sekä digitaalisten viestintäpalvelujen saatavuutta EU:n alueella. Kokonaisuus sisältää myös jäsenmaiden viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä BEREC:iä koskevan asetuksen.

Audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin (AVMS-direktiivi) uudistuksen myötä direktiivin soveltamisala laajenee kattamaan televisiolähetystoiminnan ja tilausvideopalveluiden lisäksi videojakoalustat. Tavoitteena on parantaa kuluttajien ja alaikäisten suojelua, taata alan toimijoille tasavertaiset toimintaedellytykset ja parantaa oikeusvarmuutta sekä yksinkertaistaa lainsäädäntöä.

Molempien säädösten sisällöstä on päästy EU:ssa poliittiseen sopuun kesällä 2018 ja ne on tarkoitus hyväksyä muodollisesti loppuvuodesta. Säädökset pääosiltaan ovat kansallisesti sovellettavissa viimeistään joulukuussa 2020 – tammikuussa 2021.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain kokonaisuudistus

Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan käynnistämässä säädösten kansallista lainvalmistelutyötä. Suunnitteilla on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain kokonaisuudistus, jossa EU:n telepaketti- ja AVMS -direktiivit pannaan täytäntöön ja arvioidaan niiden kansallisia muutostarpeita. Hallituksen esitys viestintäpalvelulain muuttamisesta annettaneen alkuvuodesta 2020.

Ministeriö perustaa hankkeelle seurantaryhmän tuottamaan näkemyksiä ja takaamaan laaja-alaisen asiantuntemuksen lainvalmistelun tueksi. Lisäksi harkitaan alatyöryhmien perustamista. Hankkeen tarkemmasta organisoitumisesta tiedotetaan vuodenvaihteen jälkeen.

Hyvä hetki käynnistää telesääntelyn norminpuku

Telepaketin säännöksiä Suomen lainsäädäntöön implementoidessa tavoitteena tulee olla sääntelyn selkeyttäminen, yksinkertaistaminen ja keventäminen. Kuluvan hallituskauden norminpurkutalkoot eivät ole yltäneet telesääntelyn puolelle. Nyt onkin hyvä hetki käynnistää norminpuku myös telesektorilla ja poistaa Suomi-lisät rohkeasti.

Uusi sääntely lisää merkittävästi BEREC:in tehtäviä muun muassa uusien suuntaviivojen ja kannanottojen antajana. Koska BEREC:istä tulee keskeinen toimija markkinoilla, tulee sen toiminnan olla avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Suomen kannat BEREC:issä olisi syytä muodostaa etukäteen kansallisessa yhteistyössä Viestintäviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, toimialan ja muiden sidosryhmien kanssa.

FiCom osallistuu mielellään ja aktiivisesti sekä telepaketin implementointityöhön että BEREC:iä koskevien kansallisten kantojen muodostamiseen.

EU-telepaketti: direktiiviin ja asetukseen liittyviä määräaikoja

Lue lisää!

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry