Sähköveron alentaminen hyvä keino edistää kilpailukykyistä digi-Suomea

Vihreä siirtymä, kiertotalous ja Suomen alueellinen elinvoimaisuus tarvitsevat vahvan tietoliikenneinfran. Sitä ei kannata näivettää verottamalla.

Suomen kattavat viestintäverkot ovat rakentuneet pääasiassa markkinaehtoisesti erittäin kilpaillulla markkinalla. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi noin puoli miljardia euroa.

Kireä verotus hidastaa välttämättömiä investointeja, joita moderni yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee.

”On hienoa, että Marinin hallitus poisti konesaleilta niiden sähköverotukseen vaikuttaneen keinotekoisen kokorajan”, kiittää FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

”Muutos pitäisi laajentaa koskemaan koko digi-infraa. Mobiiliverkoissa älykkyys ja datan prosessointi lisääntyvät koko ajan, joten myös tukiasemien tulisi kuulua teollisuussähkön veroluokkaan”, hän jatkaa.

Nyt mobiiliverkon sähkövero on 45-kertainen konesaleihin verrattuna. Alempi verokanta edistäisi entistä parempien digipalveluiden kehitystä ja innovaatioita, jotka nopeuttavat vihreää siirtymää ja pienentävät eri alojen hiilijalanjälkeä.  Valtion tuloihin muutos vaikuttaisi noin kymmenen miljoonaa euroa.

Jotta Suomi pysyy kehityksen kärjessä, tietoliikenneverkkojen tarvitseman sähkön yhä nousevista kustannuksista ei saa tulla investointien este. Edistyksellinen digi-infra lisää maamme kilpailukykyä ja on yksi hiilivapaan tulevaisuutemme tärkeimmistä tekijöistä.

 

Artikkeli löytyy myös Talouselämä-lehden Elinvoimainen Suomi -liitteestä.