Satsaukset tekoälyyn ja robotisaatioon kasvavat voimakkaasti lähivuosina

Tekoälyyn arvioidaan maailmanlaajuisesti tänä vuonna käytettävän 19,1 miljardia dollaria. Kasvua edellisvuodesta olisi 54 prosenttia. Vuonna 2021 summan ennustetaan kasvavan 52,2 miljardiin dollariin, ja tällöin vuotuinen kasvu olisi 46 prosenttia.

Eniten tekoälyyn investoi arvioiden mukaan vähittäiskauppa, jonka maailmanlaajuiset investoinnit arvioidaan 3,4 miljardiksi dollariksi. Toisena tulee pankkisektori 3,3 miljardin dollarin investoinneilla ja kolmantena koneteollisuus kahden miljardin investoinneilla. Viiden vuoden vertailujakson, 2016 – 2021, aikana käytetystä rahamäärästä hieman yli puolet kuluu arvion mukaan ohjelmistoihin. Tekoälysatsauksista suurimman osan arvioidaan tulevan USA:sta. Euroopan osuus on seuraavaksi isoin. (IDC)

Gartner arvioi, että tekoäly tuottaa liiketoiminnalle maailmanlaajuisesti lisäarvoa (business value) 1 175 miljardia dollaria kuluvana vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta olisi 70 prosenttia. Vuonna 2021 lisäarvon ennustetaan nousevan 3 346 miljardiin dollariin. Lisäarvoksi Gartner katsoo tässä asiakaskokemukset, kustannusten alenemiset sekä uudet liiketoiminnat.

Teollisuus käyttää robotteja – myös kuluttajamarkkinat kasvavat

Robotiikan maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan olevan 94 miljardia dollaria tänä vuonna. Suurimman osan, yli 70 prosenttia, markkinoista arvioidaan olevan teollisuudessa, ennen kaikkea kone- ja prosessiteollisuudessa (IDC).

Kuluttajamarkkinoiden robotiikan arvon ennustetaan vuonna 2026 olevan maailmanlaajuisesti 23 miljardia dollaria ja laitetoimitusten yltävän sataan miljoonaan laitteeseen.  Kuluttajamarkkinat tässä ennusteessa sisältävät kodin hoidon robotteja, henkilökohtaisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen robotteja sekä lasten leluja. Näistä henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien robottien markkinaosuuden ennustetaan kasvavan eniten. Vuonna 2014 niiden osuus oli lähes nolla, ja sen ennustetaan nousevan noin 21 prosenttiin vuonna 2026 (ABI Research).

Lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuuden ja yhdistetyn todellisuuden yrityksiä Suomessa

Digital Media Finlandin tekemän selvityksen mukaan virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden markkinoista ja niillä toimivista yrityksistä Suomessa 23 prosenttia toimi pelialalla, 13 prosenttia kehitti työkaluja, arkkitehtuurin piirissä ja oppimisen alalla molemmissa toimi kymmenisen prosenttia yrityksistä. Selvityksessä mukana olevista yrityksistä pääosa oli nuoria start-up -tyyppisiä yrityksiä. Yli puolet niistä oli ollut toiminnassa yhdestä kolmeen vuotta, 12 prosenttia 3 – 5 vuotta ja noin kolmannes oli ollut toiminnassa yli viisi vuotta.

Business Finlandin ja FIVRin (Finnish Virtual Reality Association) tutkimuksen mukaan Suomen XR-ekosysteemin (XR kattaa virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja yhdistetyn todellisuuden) yrityksistä 68 prosenttia oli henkilömäärältään alle 10 henkilön yrityksiä. Yli sadan henkilön yrityksiä oli seitsemän prosenttia. Yritysten yhteinen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 12,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 94 prosenttia. Puhtaasti XR-toimintoihin liittyvän liikevaihdon osuus oli noin 48 prosenttia (6,1 miljoonaa euroa) ja tässä kasvua edellisvuodesta oli 368 prosenttia.

Lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden maailmanlaajuisilla markkinoilla huimaa kasvua

Virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen maailmanlaajuisesti käytettävän rahan arvioidaan tänä vuonna olevan 17,8 miljardia dollaria. Kasvu edellisestä vuodesta olisi lähes kaksinkertainen (95 prosenttia). Kasvun ennustetaan jatkuvan noin sadan prosentin vuotuisena kasvuna vuodesta 2017 vuoteen 2021.

Kuluttajamarkkinoiden osuuden kuluvana vuonna arvioidaan olevan 6,8 miljardia dollaria, mikä olisi 38 prosenttia koko markkinoista. Vuonna 2021 kuluttajamarkkinoiden maailmanlaajuisen arvon ennustetaan olevan 20 miljardia dollaria, jolloin vuotuinen kasvu 2017 – 2021 olisi 45 prosenttia. Yritysmarkkinoiden osuuden tänä vuonna arvioidaan olevan 60 prosenttia, ja sen ennustetaan kasvavan 85 prosenttiin vuonna 2021. (IDC)

IHS Markitin arvion mukaan virtuaalitodellisuuden maailmanlaajuisilla kuluttajamarkkinoilla oli viime vuonna 28,3 miljoonaa virtuaalitodellisuuden laitetta. Määrän ennustetaan kasvavan 77,5 miljoonaan vuonna 2021. Näiden arvo maailmanlaajuisesti vuonna 2017 oli 803 miljoonaa dollaria ja sen ennustetaan kasvavan 2,8 miljardiin dollariin vuonna 2021. Suurin markkina-alue viime vuonna oli Pohjois-Amerikka, 42 prosenttia. Euroopan osuus oli 30 prosenttia ja Aasian-Tyynenmeren alueen osuus 19 prosenttia.

Lisätyn todellisuuden mobiilisovelluksiin kuluttajien maailmanlaajuisesti käyttämä raha oli kaksi miljardia dollaria vuonna 2017, ja summan ennustetaan nousevan 7,8 miljardiin dollariin vuonna 2021 (IHS Markit).

IoT antaa perustan kehitykselle

Maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden arvioidaan tänä vuonna olevan 772,5 miljardia dollaria. Vuonna 2021 markkinoiden ennustetaan olevan 1 100 miljardia dollaria.

Vuonna 2018 laitteistojen arvioidaan edustavan 239 miljardilla dollarilla markkinoiden suurinta osuutta. Vuonna 2021 ohjelmistojen ja palvelujen osuuden ennustetaan kasvavan suurimmaksi, jolloin se on 55 prosenttia maailmanlaajuisista IoT-markkinoista.

Eniten IoT-ratkaisuihin tänä vuonna rahaa käyttäviä toimialoja ovat teollisuus 189 miljardia dollaria, kuljetus 85 miljardia dollaria sekä energia-, vesi- ja voimalaitokset 73 miljardia dollaria. Kuluttajien IoT-ratkaisuihin liittyvien menojen arvioidaan olevan 62 miljardia dollaria, ja niistä suurin osa liitttyy älykoteihin. (IDC)

IHS Markit arvioi teollisuudessa käytettäviä IoT-kytkettyjä laitteita olevan maailmanlaajuisesti 440,8 miljoonaa tänä vuonna. Vuosittaisen kasvun 2016 – 2021 ennustetaan olevan 23,3 prosenttia.

Älykaupunkien IoT-kytkettyjen laitteiden määräksi tänä vuonna arvioidaan 473,2 miljoonaa, ja vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi 17,7 prosenttia.

Maailman autoissa laitteita arvioidaan olevan tänä vuonna 64,7 miljoonaa ja niissä vuosien 2016 – 2021 kasvuksi ennustetaan 13,6 prosenttia.

Lääketieteessä IoT-kytkettyjä laitteita arvioidaan tänä vuonna olevan 125,4 miljoonaa. 2016 – 2021 vuotuinen kasvu olisi ennusteen mukaan 15,3 prosenttia.

Arvio IoT-kytkettävien laitteiden määrästä ja kasvusta maailmanlaajuisesti

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry