Siirtovelvoitesääntely on kaiku menneestä maailmasta

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisiolähetykset verkoissaan ilman korvausta. Siirtovelvoitteen eli must carry -sääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden ohjelmasisältöjen saatavuus kaapeliverkoissa.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän sääntelyä koskevan direktiivin mukaan ”jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien välittämistä koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville yrityksille, jos merkittävä määrä kyseisten verkkojen ja palvelujen loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena keinonaan vastaanottaa radio- ja televisiolähetyskanavia”.

Televisio-ohjelmien katseluun on lukuisia vaihtoehtoja

Suomessa noin puolet kotitalouksista vastaanottaa televisiolähetykset kaapeliverkossa ja toinen puoli antenniverkossa. Kasvava määrä suomalaisia käyttää myös laajakaistaan perustuvia iptv-palveluita. Lisäksi ohjelmien katselu nettitelevision kautta on voimakkaassa kasvussa: esim. maksutonta Yle Areenaa katsoo jo 77 % kaikista suomalaisista (Liikenne- ja viestintäviraston kuluttajatutkimus 5/2021). Jopa 86 % suomalaisista ilmoittaa katsovansa ohjelmia nettitelevision kautta (Taloustutkimus/OKM).

Must carry -sääntely koskee valtakunnallisten Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisio- ja radio-ohjelmien jakelua kaapeliverkoissa ja taloyhtiöiden yhteisantennijärjestelmissä. Osa kaupallisista kanavista poistettiin siirtovelvoitteen piiristä vuonna 2011 ja loputkin vuonna 2017. Siirtovelvoitteen päättymisestä huolimatta näiden kanavien jakelu kaapeliverkoissa jatkui entiseen tapaan. Myöskään Yleisradion kanavien pitäminen siirtovelvoitteen alaisena ei ole tarpeen, sillä ne ovat joka tapauksessa katsojien saavutettavissa useilla eri vastaanottotavoilla ja -laitteilla.

Televisio-ohjelmien lähettämisestä tulisi sopia kaupallisesti

Siirtovelvoitteen säätämisen aikaan maanpäällinen antenni-tv-verkko oli Yleisradion hallussa ja kaapeliverkkoja hallinnoivat kaapeliverkkoyhtiöt. Tilanne on vuosien myötä olennaisesti muuttunut ja sääntelyn ongelmallisuus korostunut. Tänä päivänä Ylen kanavien lähettäminen antenniverkossa perustuu kaupallisiin sopimuksiin, ja näin pitäisi olla myös muiden jakelutekniikoiden osalta, sillä jakeluteinä antenni- ja kaapeliverkko ovat samanarvoisia.

Koska must carry on teknologisen kehityksen ja mediaympäristön muuttumisen myötä tullut tiensä päähän, tulisi myös Yleisradion ohjelmien lähettämisestä sopia kaupallisesti aivan kuten muidenkin kanavien osalta toimitaan.