Siirtovelvoitesääntely on kaiku menneestä maailmasta

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisiolähetykset verkoissaan ilman korvausta. Siirtovelvoitteen eli must carry -sääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden ohjelmasisältöjen saatavuus kaapeliverkoissa.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän sääntelyä koskevan direktiivin mukaan ”jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien välittämistä koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville yrityksille, jos merkittävä määrä kyseisten verkkojen ja palvelujen loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena keinonaan vastaanottaa radio- ja televisiolähetyskanavia”.

Tv-ohjelmien katseluun on lukuisia vaihtoehtoja

Suomessa hieman yli puolet kotitalouksista vastaanottaa televisiolähetykset kaapeliverkossa ja hieman alle puolet antenniverkossa. Kasvava määrä suomalaisia käyttää laajakaistaan perustuvia iptv-palveluita. Myös ohjelmien katselu nettitelevision kautta on voimakkaassa kasvussa: Ylen, MTV:n, Nelosen ja muiden kotimaisten nettitelevisiopalveluiden kuukausittaisia käynnistyksiä oli v. 2018 alkupuolella yli 70 miljoonaa, ja tänä päivänä määrä on varmasti tätäkin suurempi.

Must carry -sääntely koskee valtakunnallisten Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisio- ja radio-ohjelmien jakelua kaapeliverkoissa ja taloyhtiöiden yhteisantennijärjestelmissä. Osa kaupallisista kanavista poistettiin siirtovelvoitteen piiristä vuonna 2011 ja loput vuonna 2017. Must carryn päättymisestä huolimatta näiden kanavien jakelu kaapeliverkoissa jatkui entiseen tapaan. Myöskään Yleisradion kanavien pitäminen siirtovelvoitteen alaisena ei ole tarpeen, sillä ne ovat joka tapauksessa katsojien saavutettavissa useilla eri vastaanottotavoilla ja -laitteilla.

Televisio-ohjelmien lähettämisestä tulisi sopia kaupallisesti

Kaikkia television jakeluteitä tulisi pitää teknologianeutraalisti samanarvoisina, joten vain kaapeliverkkoa ja yhteisantennijärjestelmiä koskeva julkisen palvelun televisio- ja radiokanavien siirtovelvoite on aika purkaa. Must carry on teknologisen kehityksen myötä muuttuneessa mediaympäristössä tullut tiensä päähän, ja myös Yleisradion ohjelmien lähettämisestä tulisi sopia kaupallisesti aivan kuten muidenkin kanavien osalta toimitaan.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry