Sopimus ulkomaisten tv-kanavien jakeluehdoista

FiCom ja sen operaattorijäsenet ovat päässeet tekijänoikeusjärjestöjen kanssa sopimukseen ulkomaisten televisiokanavien kaapeli- ja IPTV -jakeluun liittyvistä ehdoista.

Osapuolet sopivat joulukuussa kuukauden lisäajasta neuvotteluille, jotta mm. Suomessa paljon katseltujen Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kanavien jakelu kaapeli- ja IPTV-verkoissa jatkuisi normaalisti vuodenvaihteen yli. Tammikuun lopussa saavutettiin neuvotteluosapuolten kesken yhteinen näkemys siitä, että ulkomaisten kanavien jakeluehdoista ja -hinnoista neuvotellaan jatkossakin säännöllisesti.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että tekijänoikeusjärjestöt palasivat neuvottelupöytään, ja että lisäaika toi ratkaisun meille tärkeästä yhteishallinnointilain mukaisen neuvottelukäytännön jatkamisesta. Tämä takaa sen, että ulkomaisten kanavien edelleenlähettäminen jatkuu saumattomasti myös tulevaisuudessa, toteaa toimitusjohtaja Elina Ussa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä.

Luettelo edelleenlähetettävistä ulkomaisista tv-kanavista

Avtal om villkoren för vidaresändning av utländska tv-kanaler

FiCom och dess operatörsmedlemmar har kommit överens med upphovsrättsorganisationerna om villkoren för vidaresändning av utländska tv kanaler i IPTV och kabel TV.

Parterna kom i december överens om en förlängning av förhandlingstiden med en månad, så att vidaresändingen av bl.a. de i Finland populära SVT kanalerna kunde fortsätta normalt över årsskiftet. I slutet av januari nådde förhandlingsparterna en gemensam syn på att man också i fortsättningen skall regelbundet förhandla om villkor och priser för vidaresändning av utländska kanaler.

”Vi är mycket glada över att upphovsrättsorganisationerna kom tillbaka till förhandlingsbordet och att vi under tilläggstiden fick ett viktigt resultat om en fortsättning på den för oss viktiga kutymen att förhandla, i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Detta säkerställer att vidaresändningen av utländska kanaler fortsätter oavbrutet också i framtiden, konstaterar Elina Ussa, VD för Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf.

Lista över kanaler som vidaresändningsavbrottet gäller.