Suomalaiset käyttävät vähiten piraattisisältöä EU:ssa

EU:n teollisoikeuksien viraston (EUIPO) tuoreimman raportin mukaan Suomessa käytetään EU-maista vähiten laitonta verkkomateriaalia.  

Piratismi on EU-tasolla vähentynyt vuodessa peräti 15 prosenttia. Eniten väheni musiikin laiton lataaminen (32 %), mutta myös elokuvien (19 %) ja TV:n piratismi laski (8 %).

EU-maista piratismi oli yleisintä Latviassa ja Liettuassa. Siellä piraattisisältöjä käytettiin jopa yli 26 kertaa kuukaudessa internetin käyttäjää kohden. Keskimäärin eurooppalainen internet-käyttäjä kulutti piraattisisältöä lähes 13 kertaa kuukaudessa. Suomessa vastaava luku oli 4,5.

Korkean tulotason ja vähäisten tuloerojen maissa laittomien sisältöjen käyttö oli vähäistä. Samoin jäsenmaissa, joissa digitaalinen infra on kunnossa, internetin käyttäjiä paljon ja nettiyhteydet laajasti käytössä, piratismia on vähemmän. Se johtunee siitä, että tällaisissa maissa helppokäyttöisiä laillisia sisältöpalveluja on hyvin saatavilla.

Yksi piratismiin vaikuttava tekijä on myös yleinen asenneilmapiiri sitä kohtaan. Tekijänoikeusbarometrin mukaan suurin osa suomalaisista (58 %) ei hyväksy mitään piratismin muotoa.

Helppokäyttöiset lailliset palvelut paras vaihtoehto piratismille

On monenlaisia näkemyksiä siitä, miten piratismiin voidaan tehokkaimmin puuttua. Operaattorit vastustavat tekijänoikeuksilla suojatun aineiston luvatonta levittämistä sekä verkon muuta laitonta aineistoa ja kehittävät aktiivisesti uusia laillisia sisältöpalveluja. Kiinnostavat ja helppokäyttöiset lailliset palvelut ovat paras tapa vähentää laittomien, tekijänoikeuksia loukkaavien sisältöjen käyttöä.

Oikeudenloukkauksien torjunnassa on keskityttävä piraattipalveluita tehokkaasti ehkäiseviin politiikkatoimiin, kuten tekijänoikeutta loukkaavien sivustojen rahavirtojen katkaisemiseen. Pääpaino tulee kuitenkin ensisijaisesti olla laillisten palvelujen tarjoamisedellytysten parantamisessa.

Suomessa asioita on tehty oikein. Se, että Suomessa on EU-maista vähiten piratismia, on hieno saavutus. Toisin kuin kaupallisen tutkimuslaitoksen kysely kertoo, EUIPO:n raportin mukaan elokuvien, musiikin ja TV-sisältöjen laiton käyttö on Suomessa vähentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2018. Lukee kumpaa tutkimusta vaan, piratismin taso ei onneksi Suomessa ole hälyttävä. Ei liioin ole syytä uskoa laskussa olleen trendin kääntyvän toiseen suuntaan.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry