Suomalaisyritykset pilvipalvelukäytön edelläkävijöitä

Pilvipalveluiden käyttö suomalaisissa yrityksissä on selvästi yleisempää kuin muissa EU-maissa. Suomessa pilvipalveluita käyttää 65 prosenttia yrityksistä, kun seuraavaksi tulleessa Ruotsissa osuus on 57 prosenttia. Tanskalaisyrityksistä pilvipalveluita käyttää 56 prosenttia ja norjalaisista 51 prosenttia. Kaikki neljä Pohjoismaata sijoittuvat siis EU-maiden kärkeen. EU-maiden keskiarvo yritysten pilvipalvelujen käytössä on 26 prosenttia. (Eurostat)

Suomalaisyritykset ykkösenä pilvipalveluiden käytössä Euroopassa

Yleisimmin pilvipalveluja käyttävät informaation ja viestinnän alan yritykset, joissa osuus on 90 prosenttia. Vähiten, 44 prosenttia, pilvipalveluja käytetään vähittäiskaupan toimialalla. Suuri osa yrityksistä käyttää julkisia pilvipalveluja. Niitä käytti 57 prosenttia kaikista pilvipalvelua käyttävistä yrityksistä.

Viisi suosituinta pilvipalveluiden käyttötarkoitusta suomalaisyrityksissä ovat sähköposti, toimisto-ohjelmat, tietokantojen ylläpito sekä tiedostojen tallennus ja kirjanpitosovellukset. (Tilastokeskus, Tietotekniikan käyttö yrityksissä)

Myös yksittäiset kuluttajat Suomessa käyttävät melko usein pilvipalveluja.  42 prosenttia 16 – 89-vuotiaista suomalaisista on tallentanut omia tiedostojaan pilvipalveluihin. Osuus on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Eniten (62 prosenttia) pilvipalvelua käyttävät nuoret, 16 – 24-vuotiaat, ja vähiten (kuusi prosenttia) yli 75 -vuotiaat. (Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö)

Pilvipalveluiden käytön yleistyminen ja merkitys IP-liikenteen määrään

Cisco julkaisemassa pilvipalveluindeksissä (Global Cloud Index) kuvataan maailmanlaajuisesti pilvipalvelujen yleistymistä ja niiden merkitystä liikennemäärien kehitykselle. Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenteen määrän arvioidaan vuonna 2018 olleen 10,6 zettatavua, mikä on 91 prosenttia kaikesta datakeskusten IP-liikenteestä. Vuonna 2021 määrän ennustetaan kasvavan 19,5 zettatavuun, mikä olisi 94,7 prosenttia koko datakeskusten IP-liikenteestä. Vuotuinen kasvu vuosina 2016 – 2021 olisi 27 prosenttia. Se on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin datakeskusten IP-liikenteen kasvu yleensä.

Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenne suurin osa datakeskusten IP-liikenteestä

Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 58 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna 2016, ja vuonna 2017 osuuden arvioidaan olleen 56 prosenttia. Määrän ennustetaan nousevan 73 prosenttiin vuonna 2021. (Cisco)

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry