Suomen malli TV-jakelussa tasapuolinen ja toimiva

Kopiosto on ilmoittanut hakevansa markkinaoikeudelta tekijänoikeuslaintulkintaa kaapeliverkon televisiolähetyksistä ja niistä maksettavista erillisistä korvauksista.  Operaattoreiden ja TV-yhtiöiden mukaan tekijänoikeudet televisiolähetyksiin on hankittu ohjelmaostojen yhteydessä kaikkien suomalaisten katsojien osalta. Lähetysten jakelutekniikka ei voi olla peruste lisäkorvaukselle, joten Kopioston vaatimus kaapeliverkon erillisestä korvauksesta on perusteeton.

Suomessa on jo kymmenien vuosien ajan ollut käytössä malli, jossa TV-yhtiöt ostavat katsojille maksuttomien kanavien ohjelmiston lähetysoikeudet koko Suomen väestön osalta kaikille jakelutavoille – myös kaapelijakelulle – jo hankkiessaan ohjelmistoa tuottajilta. Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto kuitenkin tulkitsee tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä omista lähtökohdistaan, ja on nostanut kanteen, jossa vaaditaan erillistä lisäkorvausta suomalaisten televisiokanavien jakelusta kaapeliverkossa.

Operaattorit ja TV-yhtiöt pitävät Suomen mallia hyvänä, koska siinä tekijät saavat heille kuuluvan korvauksen ohjelmaostojen yhteydessä ilman välikäsiä, ja televisio-ohjelmien jakelu katsojille voidaan hoitaa samoin edellytyksin tekniikasta riippumatta.

Suomessa maksuton televisiotarjonta on poikkeuksellisen laajaa ja laadukasta: katsojalle maksuttomia, julkisella tai mainosrahoituksella toimivia kanavia on seitsemäntoista, kun esimerkiksi Ruotsissa niitä on vain seitsemän.

”Maksuttomien kanavien jakelu ei tuota kaapelioperaattorille sisältöihin perustuvaa tuloa, josta tekijänoikeuskorvauksia tulisi maksaa. Kaapelioperaattori toimii vain kanavien jakelijana TV-yhtiön puolesta, aivan kuten antenniverkon operaattorit. Toisin on muissa Euroopan maissa, joissa maksutelevisio on operaattoreille merkittävä tulonlähde ja käytännössä kaikki televisiotarjonta on maksullista”, lakimies Jussi Mäkinen Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä toteaa.

”Toteutuessaan Kopioston vaatimukset vaarantaisivat maksuttoman kaapelivastaanoton”, Mäkinen jatkaa.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.