Suomessa viestintäverkkoihin panostetaan

Suomessa yhteensä 10,3 miljoonaa laajakaistaliittymää

Kiinteitä laajakaistaliittymiä Suomessa oli vuoden 2018 kesäkuun lopussa yhteensä 1,7 miljoonaa. Liittymistä noin 88 prosenttia oli kotitalouksissa.  Yhteystekniikoista yleisimpiä olivat FTTB-liittymät (FTTB = kuitu rakennukseen), niitä oli 41 prosenttia. Kupariliittymien osuus oli 26 prosenttia, kaapeliliittymien 25 prosenttia ja FTTH-liittymien 7 prosenttia. 

FTTH-liittymien (FTTH = kuitu kotiin) määrä kasvoi nopeimmin, 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.  FTTB-liittymien määrä kasvoi 10 prosenttia ja kaapeliliittymien noin kaksi prosenttia. Kupariliittymien määrä sen sijaan väheni 17 prosenttia. (Viestintävirasto)

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikan mukaan

Mobiililaajakaistaliittymien määrä vuoden 2018 kesäkuun lopussa oli noin 8,6 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli prosentin verran. Liittymistä 76 prosenttia oli kotitalouksissa. Suurin osa, 73 prosenttia, mobiililaajakaistaliittymistä oli sellaisia, joissa tiedonsiirron määrää ei oltu rajoitettu. (Viestintävirasto)

Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan

Kiinteän verkon laajakaistayhteyksistä nopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s liittymiä oli vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 50 prosenttia ja vähintään 100 Mbit/s liittymiä 35 prosenttia.

Matkaviestinverkossa nopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s liittymiä oli vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 68 prosenttia ja vähintään 100 Mbit/s oli 39 prosenttia

Matkaviestinverkon liittymiä Suomessa lähes 10 miljoonaa, kasvu tasaantunut viime vuosina

Matkaviestinverkon liittymien määrä viime vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 9,52 miljoonaa. Kotitalouksien osuus liittymistä oli 72 prosenttia. Liittymien määrä kasvoi edelleen jonkin verran, vajaa prosentti edellisen vuoden vastaavasta ajasta, mutta kasvu on huomattavasti tasaantunut viime vuosina. Kymmenen viime vuoden aikana liittymämäärien kasvu oli noin 50 prosenttia. (Viestintävirasto)

5G-verkon näkymät

GSA:n mukaan 182 operaattoria yhteensä 78 maassa oli joko testannut tai saanut lisenssin 5G-verkon testaamiseen tai koekäyttöön viime vuoden lopussa. 5G-verkon avaamista vuosien 2018 – 2022 aikana suunnitteli 74 operaattoria 43 maassa.

Ericssonin arvion mukaan vuonna 2024 5G-verkossa olisi matkapuhelinliittymiä maailmanlaajuisesti 1,5 miljardia. Näistä 55 prosenttia olisi Pohjois-Amerikassa, 43 prosenttia Koillis-Aasiassa ja 29 prosenttia Länsi-Euroopassa.

Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto myönsi viime vuonna järjestetyssä taajuushuutokaupassa 5G-verkon toimiluvat kolmelle operaattorille. Testilupia viime vuonna myönnettiin kahdeksan kappaletta.

Teleyritykset investoivat edelleen voimakkaasti tietoliikenneverkkoihin

Tilastokeskuksen mukaan teleyritysten kokonaisinvestoinnit vuonna 2017 olivat 21 prosenttia liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (poislukien teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat noin kahdeksan prosenttia.

Kokonaisinvestointien osuus liikevaihdosta, prosenttia

Liikenne- ja viestintävirasto jakaa teleyritysten investoinnit kiinteän verkon, matkaviestinverkon sekä tv- ja radiotoiminnan investoinneiksi. Vuonna 2017 kiinteän verkon investoinnit olivat 250 miljoonaa euroa, mikä oli 41,1 prosenttia kaikista bruttoinvestoinneista. Matkaviestinverkon investoinnit, 313 miljoonaa euroa olivat 51,5 prosenttia ja tv- ja radiotoiminnan investoinnit, 45 miljoonaa euroa, 7,4 prosenttia kaikista bruttoinvestoinneista. Teleyritysten bruttoinvestoinnit yhteensä olivat 608 miljoonaa euroa.  

Teleyritysten investointien jakauma, miljoonaa euroa (aineelliset ja aineettomat bruttoinvestoinnit)

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry