Suomi digitalisaation hyödyntämisen kärkimaita Euroopassa

Eurostat julkaisi laajat tilastonsa 16–74-vuotiaan eurooppalaisen väestön tietotekniikan käytöstä. Valtaosa tilastotiedoista koskee vuotta 2021, mutta osassa uusin tieto on vuodelta 2020. Suomessa Tilastokeskus julkaisee vastaavia tietoja 16–89-vuotiaista, joten Eurostatin tilastoissa on ikärajauksen vuoksi pieniä eroavaisuuksia Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin.

Suomi internetin käytössä Euroopan kärkimaita

Eurostatin tuoreimpien tilastojen mukaan keskimäärin 80 % EU:n 16–74-vuotiaasta väestöstä käyttää internetiä päivittäin. Euroopan innokkaimmat netinkäyttäjät löytyvät Islannista, jossa peräti 98 % väestöstä käyttää nettiä päivittäin. Suomessa vastaava osuus on 93 %.

ITU:n marraskuussa 2021 julkaiseman arvion mukaan 63 %:lla maapallon väestöstä on ylipäänsä pääsy internetiin.

Pilvipalvelut eivät vielä valtavirtaa Euroopassa

Vuonna 2020 keskimäärin 35 % EU:n väestöstä oli käyttänyt pilvipalveluita erilaisten tiedostojen, musiikin tai valokuvien tallentamiseen. Suomalaisista pilvipalveluja oli käyttänyt 49 %. Pilvipalveluita käytettiin eniten Islannissa, missä niitä oli käyttänyt 68 % väestöstä.

Euroopassa yritykset käyttävät pilvipalveluita enemmän kuin yksityishenkilöt. EU:ssa keskimäärin 42 % yrityksistä oli hyödyntänyt pilvipalveluita toiminnassaan vuonna 2021. Eniten pilvipalveluita käytetään Suomessa ja Ruotsissa: niitä hyödyntää 75 % yli 10 henkilöä työllistävistä suomalais- ja ruotsalaisyrityksistä.

Pohjoismaissa ja Hollannissa verkkopankin käyttö arkipäivää

Lähes kaikki 16–74-vuotiaat olivat käyttäneet verkkopankkia vuonna 2021 Norjassa, Islannissa ja Tanskassa. Suomessakin osuus oli 93 %. EU:ssa keskimäärin kuitenkin vain reilu puolet väestöstä käyttää verkkopankkia. Selkeästi alhaisinta verkkopankin käyttö on Bulgariassa ja Romaniassa, jossa vain 15 % väestöstä hoitaa pankkiasioitaan verkossa.

Finanssiala ry:n selvityksen mukaan Suomessa verkkopankkia käytetään yhä useammin matkapuhelimella. Vastaavasti tietokoneen käyttö verkkopankissa asioimiseen on laskenut.

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry