Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

Suomi sai tänä vuonna parhaat pisteet EU-maiden DESI-vertailussa. Myös aiempina vuosina Suomi on ollut DESI:n kärkisijoilla, viime vuonna toisena. Suomi johtaa muita jäsenmaita lähes kaikissa indeksin indikaattoreissa ja on parantanut pisteitään vuodesta toiseen.

Euroopan komission Digital Economy and Society Index eli DESI on vuosittain julkaistava digitalisaatiovertailu, jolla tarkastellaan jäsenmaiden talouden ja yhteiskunnan digitalisaation kehitystä. Indeksi arvioi jäsenmaiden digitalisaatiota neljällä osa-alueella: henkinen pääoma, tietoliikenneyhteydet, digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen ja julkisten palveluiden digitalisaatio. Jäsenvaltion indeksi ja osa-alueet pisteytetään yhteensä 33 indikaattorin perusteella. DESI-vertailussa maksimipistemäärä on 100. Suomi sai pisteitä tänä vuonna 69,6. EU-maiden keskiarvo on 52,3.

DESI 2022: pisteet ja osa-alueiden pisteet – Suomi ja EU:n keskiarvo

Suomi Euroopan huippu inhimillisessä pääomassa

Inhimillisen pääoman osa-alueella Suomella on EU-maiden parhaat pisteet. Suomalaisten digitaidot ovat selvästi EU:n keskiarvoa paremmat. Digitaitojen perusteet hallitsee neljä viidestä suomalaisesta ja edistyneet taidot on lähes puolella väestöstä.

ICT-alan ammattiosaamista Suomessa on myös runsaasti muuhun Eurooppaan verrattuna. Meillä ICT-alan osaajia on työntekijöistä 7,4 %, huomattavasti jäsenmaiden keskiarvoa enemmän. Kaikista valmistuneista Suomessa ICT-alan opinnoista valmistuu 7,5 %, mikä on lähes kaksinkertainen määrä jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna. Yrityksistä 38 % tarjoaa työntekijöilleen koulutusta tieto- ja viestintäteknologian käyttöön – jälleen lähes kaksinkertainen määrä EU:n keskiarvoon verrattuna.

DESI 2022: inhimillinen pääoma – Suomi ja EU:n keskiarvo

Tietoliikenneyhteyksissä kehitettävää

Suomi on DESI vertailussa kahdeksannella sijalla tietoliikenneyhteyksien kattavuudessa. Yhteydet Suomessa ovat pääasiassa hyvät, mutta erittäin suuren kapasiteetin verkkoyhteyksien saatavuudessa on kehitettävää erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Kiinteä, erittäin suuren kapasiteetin verkko kattaa 68 % suomalaisista kotitalouksista, mikä on vain hieman alle jäsenmaiden keskiarvon.

Sen sijaan mobiiliverkoissa Suomi on EU:n kärkeä. Mobiiliverkkoa käyttää 96 % suomalaisista. DESI-vertailun aikaan 5G kattoi 72 % asutetuista alueista Suomessa, ja Traficomin tilaston mukaan tämän vuoden alkupuolella jo 84 % kotitalouksista oli 5G-laajakaistapalvelujen peittoalueilla. Tämä on selvästi EU-keskiarvoa enemmän. 4G on käytettävissä lähes kaikkialla maassa.

DESI 2022: tietoliikenneyhteydet – Suomi ja EU:n keskiarvo

Suomi ykkönen myös yritysten digitalisaatiossa

Suomalaiset yritykset hyödyntävät digityökaluja huomattavasti enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. 82 % pk-yrityksistä hyödyntää digitalisaatiota vähintään perustasolla. Suomalaisyritykset käyttävät mm. sosiaalista mediaa, pilvipalveluita, tekoälyä ja sähköistä laskuttamista huomattavasti jäsenmaiden keskiarvoa enemmän. Vain ulkomaille suuntautuva verkkokauppa on EU-keskiarvoa jäljessä, sekin vain yhden prosenttiyksikön vähemmän.

DESI 2022: yritysten digitalisaatio – Suomi ja EU:n keskiarvo

Julkisten palveluiden digitalisaatiossa Suomi toisella sijalla

Julkishallinon sähköiset palvelut tavoittavat 92 % suomalaisista internetin käyttäjistä, mikä on puolet EU:n keskiarvoa enemmän. Julkisten palveluiden taso on korkea ja selvästi EU:n keskiarvon yläpuolella kaikilla indeksin indikaattoreilla mitattuna.

DESI 2022: julkisten palveluiden digitalisaatio – Suomi ja EU:n keskiarvo

 

Oliver Pitkänen, FiComin tietopalvelu