Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

Suomi sijoittui jo kolmatta kertaa peräkkäin toiseksi digitalisaation hyödyntämistä mittaavassa digibarometrissa. Vertailun kärkipaikkaa pitää Tanska. Suomen jälkeen kolmantena on Norja.

Digibarometri mittaa ja vertailee digitaalisuuden hyödyntämistä 22 maan kesken kolmella eri tasolla (edellytykset, käyttö ja vaikutukset) sekä kolmella pääsektorilla (yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori). Parhaiten Suomi menestyy julkisen sektorin vertailussa, kun taas heikointa menestys on digitalisaation vaikutuksissa yrityssektoriin.

Vuonna 2022 Digibarometrin julkaisivat yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen toteutti Etlatieto Oy. Digibarometri julkaistiin kesäkuussa 2022.

Lue lisää: Digibarometri 2022

Suomessa siirretään eniten mobiilidataa

Suomi on mobiilidatan käytössä maailman ykkönen. Tefficientin tuoreimman raportin mukaan Suomessa yhtä SIM-korttia kohti siirretyn datan määrä oli keskimäärin 28,6 gigatavua kuukaudessa. Toiseksi eniten dataa siirretään Taiwanissa, 26,6 gigatavua kuukaudessa, ja kolmanneksi eniten Latviassa, 26,5 gigatavua SIM-korttia kohden. Luvuissa on mukana myös laitteiden väliset M2M SIM-kortit. Jos mukaan ei lasketa M2M SIM-kortteja, oli Suomessa siirretyn mobiilidatan määrä 33,6 gigatavua SIM-korttia kohden kuukaudessa.

Lue lisää: Tefficient industry analysis

Televiestintäala investoi etenkin matkaviestinverkkoon vuonna 2021

Liikenne- ja viestintävirasto julkaisi tuoreimmat teleyritysten investointiluvut vuodelta 2021. Teleyritykset investoivat teletoimintaan 689 miljoonaa euroa vuonna 2021. Teletoiminnan investointien osuus teletoiminnan liikevaihdosta oli 21 %.

Liikenne- ja viestintävirasto tarkastelee katsauksessaan Suomessa toimivien, telepalveluita tai telepalvelua tarjoavien yritysten tietoja. Vuodesta 2015 alkaen mukana on varsinaisten telepalveluita tarjoavien teleyritysten lisäksi myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä.

Vuonna 2021 teleyritykset investoivat selvästi enemmän matkaviestinverkkoon kuin aikaisempina vuosina, 333 miljoonaa euroa. Sen sijaan investoinnit kiinteään verkkoon sekä tv- ja radiotoimintaan laskivat.

Lue lisää: Traficom

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry