Suomi on Euroopan 5G-edelläkävijöitä

“Suomi on onnistunut viestintäpolitiikallaan luomaan 5G:lle olosuhteet, joissa se ei ainoastaan kasva vaan myös kukoistaa”, sanoo Daniel Gueorguiev mobiilialan kansainvälisestä GSMA-järjestöstä.

Daniel Gueorguiev, Public Policy Manager, GSMA

Millainen on Suomen kansainvälinen asema 5G-kehityksessä?

GSMA:n ennusteen mukaan Suomi on vuonna 2025 Euroopan maista Norjan jälkeen toisena 5G-kehityksessä. Silloin 47 % suomalaisista ennustetaan olevan 5G-yhteys.

Suomi on samalla tasolla Japanin kanssa, eikä myöskään kaukana USA:sta, jossa osuudeksi ennustetaan 51 %. Maailmanlaajuisesti Etelä-Korea on ykkösenä, mutta Kiina seuraa nopeasti perässä. Globaalissa vertailussa Suomi pärjää verrattain hyvin.

5G-yhteyksien prosenttiosuuksien vertailu ei kuitenkaan kerro siitä, millainen on 5G-palveluiden laatu ja millainen vaikutus palveluilla on digitalouteen. Suomessa on tehty valintoja, joilla varmistetaan parhaat mahdolliset yhteydet, ja se erottaa Suomen monista muista maista.

Mitä Suomi on tehnyt oikein 5G:n suhteen?

Kaikki maat eivät priorisoi verkkoyhteyksiä, vaikka sen pitäisi olla itsestään selvää. Suomessa viranomaiset ovat olleet yhtä mieltä siitä, että verkkoyhteydet ovat elintärkeitä ja ne tulee turvata kaikille kansalaisille. Mikä tärkeintä, tämä poliittinen linja on konkretisoitunut poliittisiksi päätöksiksi ja toimenpiteiksi.

Suomi on onnistunut viestintäpolitiikallaan luomaan 5G:lle olosuhteet, joissa se ei ainoastaan kasva vaan myös kukoistaa.

Suomi on jo pitkään rohkaissut muuta Eurooppaa olemaan edistyksellinen taajuuspolitiikassa. Tämä käy ilmi myös siinä, miten Suomi on suhtautunut ensimmäisiin 5G-taajuuksiin. Se myönsi käyttöoikeudet 700 MHz-taajuusalueelle yhtenä ensimmäisten joukossa. Tavoitteena oli edistää investointeja ja parempaa kattavuutta vähentämällä taajuuksien hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistamalla matkaviestinoperaattoreiden investoinnit verkkojen rakentamiseen.

Suomi on ollut kiitettävän innovatiivinen ja pragmaattinen myöntäessään jokaiselle operaattorille 130 megahertsiä jaetulta 3500 MHz:n taajuusalueelta. Tavallisesti alalla kohdennetaan 100 megahertsiä operaattoria kohti, ja 30 prosentin lisäys tarkoittaa parempaa peittoa ja suurempaa kapasiteettia. Tämä antaa Suomelle edun muihin maihin nähden ja tuo merkittäviä etuja kuluttajille ja yrityksille Suomessa.

Suomi myös toimii niin, ettei uuden teknologian käyttöönotosta tule tulevaisuudessa pullonkaulaa noudattamalla kansainvälisiä turvallisuusohjeita ja eurooppalaisia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia suosituksia. Suomi on aina noudattanut EMF-ohjeita. Monet muut maat eivät ole niin tehneet, mikä on aiheuttanut niille ongelmia jo nykyisissä 3G- ja 4G-verkoissa heikentämällä verkkojen kattavuutta ja sisätilakuuluvuutta. 5G:n myötä tällaisten maiden ongelmat lisääntyvät, koska 5G-taajuuksilla on heikommat etenemisominaisuudet ja niiden käyttäminen on lähes mahdotonta, ellei EMF-rajoituksia nosteta ICNIRP:in (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelemalle tasolle.

Mikään ei siis estä sitä, että Suomella olisi Euroopan tai jopa maailman paras 5G-verkko. 5G:n käyttöönotto riippuu täysin siitä, kuinka helppoa on uusien antennien ja tukiasemien pystyttäminen on. Tällä rintamalla Suomi tekee upeaa työtä.

Mitä voimme tehdä vielä paremmin?

Paljon nykyistä paremmin Suomi ei voi enää toimia. Yksi vaikeimpia asioita Suomelle on Venäjän raja-alueen taajuuskoordinaatio. Suomi on tässäkin asiassa toiminut hyvin, mutta se on edelleen huomattava haaste, varsinkin kun sopimus Venäjän kanssa ei ole vielä lopullinen. Toistaiseksi käytettävissä on vähemmän taajuuksia C-kaistalla esiintyvien häiriöiden vuoksi. Onkin erittäin tärkeää saada taajuuskoordinaationeuvottelut päätökseen mahdollisimman pian, jotta kaikkia 5G:n hyötyjä päästään käyttämään.

Yksi parannuskohde voisi ehkä olla verkkojen rakennusprosessin virtaviivaistaminen ja yhden luukun periaate luville koko maahan.

Mitkä ovat 5G:n mukanaan tuomat tärkeimmät hyödyt?

5G:n välittömät hyödyt ovat yhteysnopeuden kasvu ja palveluiden yleinen parantuminen.  Pitkällä tähtäimellä etua saavat ne teollisuudenalat, jotka hyödyntävät nopeita yhteyksiä.

Uudet liiketoimintamallit ja palvelut, kuten AR/VR, tekoäly ja IoT, parantavat miljardien ihmisten elämää maailmanlaajuisesti tavoilla, joita ei vielä edes osata ajatella. Kaikki tämä riippuu täysin siitä, kuinka hyvä ja kattava 5G-verkko on. On ensiarvoisen tärkeää, että 5G:stä tulee todellisuutta, sillä sen hyödyt ovat rajattomat.