Suomi tarjoaa kybertaitojen koulutuspaketin kaikille EU-maille

Yhteiskunta palveluineen siirtyy yhä vauhdikkaammin verkkoon, ja sen vuoksi kansalaisten kyberturvallisuustaidot ovat entistäkin tärkeämmässä roolissa. Aalto-yliopisto ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on luoda yhteinen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen koulutuspaketti koko EU-alueelle.

Keskustelimme aiheesta Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja hankkeen johtaja Jarno Limnéllin ja valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paanasen kanssa, ja kysyimme, mitä kyberturvallisuuden kansalaistaidot ovat, miksi niitä tarvitaan ja miten EU:n elpymisvaroilla toteutettava hanke aiotaan toteuttaa.

– Fyysinen ja digitaalinen maailma kohtaavat yhä useammin, ja itse asiassa iso osa arkielämästämme tapahtuu jo digitaalisessa ympäristössä. Jotta siellä voi toimia turvallisesti, täytyy tuntea digimaailman liikennesäännöt ja ymmärtää myös riskit, kuvailee Jarno Limnéll.

– Kybertaitoihin kuuluu myös vastuu omasta toiminnasta: luottamus on iso osa kyberturvaa, ja luottamuksen rakentaminen lähtee omasta asenteesta ja vastuullisesta toiminnasta, Limnéll muistuttaa.

– Digipalveluiden käyttäjän pitää myös osata vaatia palveluntarjoajilta vastuullisuutta ja turvallisia palveluita, lisää Rauli Paananen.

Turvallisuus – myös kyberturvallisuus – on vahvasti kulttuurinen asia. Kulttuurierot EU-alueella ovat yllättävänkin suuria. Virossa toteutettu maailmanlaajuinen National Cyber Security Index mittaa eri maiden valmiutta ehkäistä kyberuhkia ja hallita kyberhäiriöitä. EU-maiden sijoitukset listalla ovat 1 – 63 välillä eli eroja on valtavasti.  – Suomi sijoittuu NCSI:n indeksitaulukossa kymmenenneksi, ja olemme digikehityksessä muutenkin Euroopan kärkeä. Silti meilläkin on kyberkulttuurissa parantamisen varaa, toteaa Paananen.

Aalto-yliopiston hankkeen ensimmäinen tehtävä onkin laatia taustaselvitys, jotta EU-maiden erot digi- ja kyberosaamisessa ja -opetuksessa sekä turvallisuuskulttuurissa voidaan tunnistaa. Vasta sen jälkeen on mahdollista suunnitella koko Eurooppaan sopiva kyberturvataitojen opetuspaketti.

Jarno Limnéll totea, että digiturvataitojen oppiminen vaatii toistoja sekä jatkuvaa viestintää ja motivointia. Hankkeen päätavoite on tuottaa kaikille avoin ja helppokäyttöinen pelillinen oppimisalusta, jossa kyberkansalaistaitoja voi opiskella. Haastetta kokonaisuuteen tuovat paitsi erilaisten kielten ja kulttuureiden, myös eri ikäryhmien huomioiminen. – Koulutukselle on tarvetta vauvasta vaariin, arvioi Limnéll.

Hanketta tekee mieli verrata Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella lanseerattuun, Helsingin yliopiston ja Reaktorin Elements of AI-tekoälykurssiin, jonka tavoitteena on kouluttaa yksi prosentti EU-kansalaisia tekoälyn perusteisiin.

– Totta kai meilläkin on tavoitteet korkealla, ja toivomme kyberturvallisuuden kansalaistaitojen koulutuspaketista menestystä ihan koko Euroopassa, sanoo Limnéll. – Tavoitteena on tosiaan saada koko EU-alueen kyberkoulutus ja -osaaminen samalle viivalle, erityisesti suhteessa Yhdysvaltojen ja Kiinan kyberosaamiseen, vahvistaa Paananen.

Hankkeen taustaselvitys valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä ja koko hankeen kesto on kolme vuotta.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry