Suomi vaikuttaa kansainvälisessä yhteistyössä kohti tulevaisuuden teknologioita

Kansainvälinen yhteistyö liittyen tulevaisuuden 6G-mobiiliteknologian kehitykseen on tänä kesänä ottanut suuren askeleen eteenpäin, kirjoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Heidi Himmanen. Kansainvälinen televiestintäliitto ITU hyväksyi kesäkuussa luonnoksen uudeksi suositukseksi 6G:n (IMT-2030) viitekehyksestä. Myös EU:n Radiotaajuuspolitiikkaryhmän 6G-kannanotto on kesän aikana julkisella kuulemisella. Viitekehys hyväksyttäneen lopullisesti syyskuussa ja 6G-kannanotto lokakuussa.

 

Heidi Himmanen, päällikkö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

YK:n alaisen kansainvälisen televiestintäliiton radiosektorin ITU-R:n 6G-työ on tärkeää meneillään olevalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle maailmanlaajuisesti. Suomi on korostanut tämän määrittelytyön ja sen ajoituksen tärkeyttä, kun Suomessa, Euroopassa ja globaalisti tehdään suuria panostuksia 6G:n tutkimukseen ja kehitykseen. Jos tämä työ olisi viivästynyt, se johtaisi tutkimus- ja standardointityön pirstoutumiseen ja epävarmuuteen poliittisten päättäjien alkaessa sitoutua 6G:hen.

Kesäkuun kokouksesta jää mieleen kehittyvien maiden puheenvuorot, joiden mukaan 6G:n pitäisi myös vastata heidän odotuksiinsa. 6G:ssä ei ole kyse vain uusien mahdollisuuksien tuomisesta meille, joilla on maailman parhaat matkaviestinverkot, vaan kaikille maailmanlaajuisesti.

Eurooppalaisten on oltava aktiivisia, jos halutaan kehityksen kärkeen

EU:n Radiotaajuuspolitiikkaryhmä (RSPG, Radio Spectrum Policy Group) on korkean tason neuvoa-antava ryhmä, joka avustaa Euroopan komissiota radiotaajuuspolitiikan kehittämisessä. Suomea edustaa RSPG:ssä liikenne- ja viestintäministeriö tukenaan Traficom. 6G-työssä Suomella onkin ollut näköalapaikka alaryhmän puheenjohtajistossa. Ryhmän ensimmäisen 6G-kannanoton tarkoituksena on tunnistaa 6G-kehityksen mahdollisia vaikutuksia taajuustarpeisiin ja tulevaisuuden langattomien verkkojen käyttöönottoon.

Kansainvälisessä taajuustyössä Suomi on toivonut taajuusalueen 6.425-7.125 GHz osoittamista 5G/6G:lle ja pitää yleisesti tärkeänä, että tulevaisuudessa tutkitaan 6G:lle uusia taajuuksia.

Traficom edistää 6G:tä monella eri saralla

Traficom ja liikenne- ja viestintäministeriö osallistuvat 6G-taajuustyöhön taajuuksien tehokkaan käytön ja tulevaisuuden laajakaistaverkkojen sekä palveluiden kehityksen varmistamiseksi. Lisäksi tutkimme tarvetta regulaation kehittämiselle, esimerkiksi joustavuutta verkkojen toteuttamiselle. Kysyntä tarpeen mukaan räätälöidyille verkkopalveluille tulee lisääntymään entisestään ja tarpeet voivat olla myös väliaikaisia ja paikallisia.

Kuidun edistäminen tukee myös 6G:tä ja kyberturvallisuus pitäisi olla sisäänrakennettuna 6Ghen. 6G-tutkimusta mahdollistamme myöntämällä testilupia. Lisäksi osallistumme aktiivisesti kansainväliseen työhön uusien taajuusalueiden mahdollistamiseksi.

Tulevaisuuden 6G:ssä myös satelliittiyhteydet ovat tärkeä osa kokonaisuutta, jolla mahdollistetaan yhteydet maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. Traficom seuraa tätä työtä mm. Euroopan avaruusjärjestö ESA:ssa sekä ja kansainvälisessä televiestintäliitto ITU:ssa.

Yhteistyö tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden ympärillä on ratkaisevaa ja Suomen vahvuus. Yhteistyö tulee ulottua myös yhteiskunnan eri sektoreille, kuten liikenteeseen ja logistiikkaan, terveydenhuoltoon ja teollisuuteen. Traficomin 5G Momentum ekosysteemi on tuonut toimijoita yhteen ja jakanut tietoa avoimesti eri kehittämismahdollisuuksista vuodesta 2018.

Suomi on edelläkävijä 6G-kehitystyössä

Suomessa alkoi maailman ensimmäinen 6G-tutkimusprojekti jo viisi vuotta sitten, ja olemme erittäin sitoutuneita tuomaan tietomme ja teknologiamme maailmalle. Meidän vahvuuksiamme ovat osaaminen ja yhteistyö.

Menestystekijä on myös maailman parhaimmat ja kattavimmat mobiiliverkot. Suomessa onnistuttiin ehkä ensimmäisenä maailmassa rakentamaan viranomaisten laajakaistapalvelut kaupallisten verkkojen varaan. Tämä on vaatinut uudenlaista ajattelua sekä lainsäätäjiltä että palvelujen toteuttajilta. Vastaavasti monet huoltovarmuuteemme liittyvät toiminnot tukeutuvat meidän luotettaviin kaupallisiin verkkoihin ja suunnitelmissa on myös esimerkiksi junien kulunvalvontajärjestelmän toteuttaminen matkaviestinverkossa.

6G-tuo uusia mahdollisuuksia sekä teknologiavientiin että oman infrastruktuurin toteuttamiseen. Tehdään tulevaisuus yhdessä!

6G:n (IMT-2030) käyttöskenaarioita

6G:n (IMT-2030) käyttöskenaariot laajentavat 5G:n käyttöskenaarioita (kolmio keskellä, IMT-2020) ja tuo niiden lisäksi kolme uutta: integroitu tekoäly ja kommunikaatio, integroitu havaitseminen ja kommunikaatio sekä kaikkialla läsnä oleva konnektiviteetti. 6G:n kaikenkattavat periaatteet ovat kestävyys, turvallisuus/yksityisyys/resilienssi, kaikkialla läsnä oleva älykkyys sekä yhteyksien tuominen kaikille.