Suoratoistopalvelut muuttavat tv:n katselua

Television katselulla on edelleen vahva asema suomalaisten elämässä. Tv-ruudun edessä vietetään keskimäärin yli 3,5 tuntia vuorokaudessa. Perinteisen lineaaritelevision osuus katselusta on kuitenkin vähentynyt hieman, ja muut tavat katsella tv-sisältöjä ja muita videosisältöjä yleistyvät. Lue lisää television katselusta FiComin tietopankista.

Lineaaritelevision katselu vähentynyt hieman, muu katselu lisääntynyt

Finnpanelin TV-mittaritutkimuksen mukaan suomalaiset viettivät televisioruudun ääressä keskimäärin 3 tuntia 37 minuuttia vuorokaudessa. Kokonaiskatselusta noin 73 prosenttia oli perinteisten tv-kanavien katselua ja loput 27 prosenttia muuta katselua, kuten suoratoistopalvelujen ja tallenteiden katselua ja pelaamista.

Tv-ruudun äärellä vietetty aika on sama kuin vuosina 2020 ja 2021. Tv-kanavien katselun osuus on kuitenkin pienentynyt (77 prosenttia vuonna 2020 ja 76 prosenttia vuonna 2021).

TV-ruudun katselu Suomessa

Lähde: TV-vuosi 2023, Finnpanel

Suurin osa katselee tv-ohjelmia, elokuvia tai videoita internetistä

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 76 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli katsonut ohjelmia, elokuvia tai videoita televisioyhtiöiden nettivideopalveluissa, 74 prosenttia internetin videopalveluissa ja 60 prosenttia suoratoistopalveluissa kyselyä edeltävien kolmen kuukauden aikana. Suoratoistopalveluiden katsomisen yleisyys on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2016 ja yli kolminkertaistunut vuodesta 2013.

Suoratoistopalveluissa ja internetin videopalveluissa suurin katsojaryhmä olivat 16–24-vuotiaat. Televisioyhtiöiden nettivideopalveluissa suurin katsojaryhmä olivat 45–54-vuotiaat. Vähiten kaikkia palveluja olivat käyttäneet vanhin ikäryhmä eli 75–89-vuotiaat.

Suoratoistopalveluiden ja internetin videopalveluiden katsominen Suomessa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, Tilastokeskus

Maksuttomat suoratoistopalvelut ohittaneet lineaaritelevision tavoittavuudessa

DNA:n Digitaaliset elämäntavat -kyselytutkimusta on toteutettu vuodesta 2011. Siinä selvitetään mm. tv-sisältöjen katselua. Tutkimuksen kohderyhmänä on 16–74-vuotiaat suomalaiset ja otoskoko on noin 1 000 vastaajaa. Tutkimuksessa on kysytty, mistä vastaajat katsovat tv-sisältöjä. Vastaaja on voinut valita kaikki itselleen sopivat vastausvaihtoehdot.

Mistä tv-sisältöjä katsellaan 2020–2022

Lähde: Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2022, DNA

Tv-markkinoissa kasvua lähinnä vain tilausvideopalveluissa

Tilastokeskuksen joukkoviestintätilastossa esitetään eri lähteiden perusteella tehty arvio televisiomarkkinoiden arvosta Suomessa. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2021 televisiomarkkinoiden arvo Suomessa oli noin 1 279 miljoonaa euroa. Tästä Yleisradion osuus oli noin 39 prosenttia, tilausvideopalvelujen osuus 21 prosenttia, mainostelevision osuus 20 prosenttia, perinteisen maksutelevision osuus 15 prosenttia ja kaapelitelevision liittymis- ja vuosimaksujen 5 prosenttia. Kasvua on 2013 lähtien ollut lähinnä tilausvideopalveluissa (esim. Neflix, Ruutu+, MTV, Disney+), joiden arvo on kehittynyt 15 miljoonasta eurosta vuonna 2013 273 miljoonaan euroon vuonna 2021. Myös Yleisradion arvo on kasvanut 466 miljoonasta eurosta vuonna 2013 500 miljoonaan euroon vuonna 2021. Muiden arvo on laskenut samalla ajanjaksolla.

Televisiomarkkinat Suomessa 2000–2021

2000–2021 tiedot taulukkomuodossa

Lähde: Joukkoviestintätilasto, Tilastokeskus

Oliver Pitkänen, FiComin tietopalvelu