Tekijänoikeusdirektiivi synnytti Pelastetaan internet -kampanjan

Valmistelussa loppusuoralla oleva EU:n tekijänoikeusdirektiivi on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Uusi direktiivi näyttää luovan internetissä toimiville palveluntarjoajille uusia vastuita sekä vaikuttavan merkittävästi myös yksityisiin netinkäyttäjiin. Pelkona on, että osa palveluntarjoajista vetäytyy mieluummin EU:n markkinoilta kokonaan kuin ottaa lisävastuut kantaakseen. Netin laillisen sisällön supistuminen ei ole kenenkään etu.

Direktiivin keskeisenä tarkoituksena on siirtää tuloja internetin sisällönjakoalustoilta sisällön kustantajille sekä parantaa tekijänoikeudella suojatun aineiston markkinoiden toimivuutta. Tavoite on hyvä, mutta valitut keinot vääriä. Epäselvällä lakiuudistuksella pyritään muuttamaan tekijänoikeuksien tasapainoa hyvin lyhytnäköisellä tavalla.

Turre Legal Oy, Creative Commons Suomi, EFFi ry, Open Knowledge Finland ry, Suomen Tubettajat ry ja FiCom ovat aloittaneet tiedotuskampanjan ja avanneet verkkosivuston pelastetaaninternet.fi selventääkseen, mistä tekijänoikeusdirektiivissä on kyse.

Kiistanalaisimmat kohdat

Artikla 3 – Tiedonlouhinta

Vain tutkimusorganisaatiot (lähinnä yliopistot) saavat harjoittaa tiedonlouhintaa. Tämä vaikeuttaisi tekoälyn kaupallista kehitystä merkittävästi.

Artikla 11 – “Linkkivero”

Uutisia koostaville palveluille säädetään velvollisuus maksaa lisenssimaksuja lehtikustantajille. Some-palveluiden tulee maksaa sivustojen esikatselutekstin näyttämisestä.

Artikla 12a – Urheilutapahtumien järjestäjien suoja

Urheilutapahtumien järjestäjillä on yksinoikeus järjestämänsä tapahtuman kuvaamiseen ja esittämiseen.

Artikla 13 – “Filternet” ja vastuun siirto alustoille

Nettisivustoille tulee vastuu käyttäjien sivustoille lataamista sisällöistä ja niiden mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista.

Direktiiviä synnytetty yli kaksi vuotta

Tekijänoikeusdirektiivin sisällöstä annettiin ensimmäinen ehdotus jo syksyllä 2016, eikä asiaa ole saatu lopullisesti hyväksyttyä vieläkään. Direktiiviä ovat koko sen valmistelun ajan vastustaneet paitsi internetissä palveluita tarjoavat yritykset, myös yksityishenkilöt.

Direktiiviä käsitellään seuraavan kerran EU:n parlamentin, komission ja neuvoston trilogi-neuvotteluissa 21.1.2019.

Asko Metsola, lakimies, FiCom