Tekijänoikeuslain uudistus voi tuoda ison muutoksen tv-katsojille

Haluammeko luopua laajasta maksuttomasta tv-kanavatarjonnasta?

Lähes jokaisesta kotitaloudesta Suomessa löytyy televisio, ja sen äärellä vietetään keskimäärin 3,5 tuntia päivittäin. Noin 60 prosentissa kodeista, lähinnä kaupungeissa, lähetysten vastaanottotapana on kaapelitelevisio. Taajamien ulkopuolella tv-jakelu tapahtuu antenniverkossa.

Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva tekijänoikeuslain uudistus uhkaa rikkoa Suomen vakiintuneen televisiomarkkinan, joka tarjoaa poikkeuksellisen kattavan maksuttoman kanavavalikoiman suomalaisille tv-katsojille. Tekijöiden edunvalvontajärjestöjen ajama muutos olisi erityisen mullistava suomalaisille kaapelitelevisiotalouksille, jotka joutuisivat eriarvoiseen asemaan ja lisäkulujen maksajiksi antennitalouksiin nähden.

Tekijät saavat Suomessa korvauksensa jo silloin, kun kanavayhtiöt ostavat tv-ohjelmiston lähetysoikeudet koko maan kaikkiin jakelutapoihin – niin antenni-, kaapeli- kuin laajakaistaverkkoonkin. Tämän jälkeen tv-yhtiöt sopivat sisältöjen jakelusta eri verkoissa operaattoreiden kanssa. Kaapeliverkko-operaattorin rooli on siis toimia tv-lähetysten teknisenä jakelijana. Tämän toimintamallin ansioista Suomessa voi katsella liki kahtakymmentä maksutonta tv-kanavaa, mikä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Myös ohjelmien tekijät saavat heille kuuluvat korvauksensa suoraan ilman välikäsiä.

Muualla Euroopassa tilanne on useimmiten toinen. Siellä kaapeliverkko-operaattorin rooli on laajempi: se sopii sisältöjen jakelusta tv-yhtiöiden kanssa, hankkii tarvittavat oikeudet ohjelmien lähettämiseen ja myy sen jälkeen tv-kanavapaketin taloyhtiölle. Taloyhtiön asukkaat, siis tv-katsojat, maksavat kanavapaketista taloyhtiölle. Tässä mallissa maksuton kanavatarjonta kattaa vain yleisradiokanavat, ja kaikki muu tv-sisältö on maksullista. Nyt ehdotettu tekijänoikeuslainsäädännön malli ajaisi myös Suomen kohti tämäntyyppistä markkinaa.

Tekijänoikeuslain uudistaminen perustuu EU-direktiiviin. Kansainväliset sopimukset tai direktiivin implementointi eivät kuitenkaan vaadi Suomea muuttamaan nykyistä toimivaa ja katsojaystävällistä järjestelmäänsä. Nykytilanteen säilyttäminen Suomessa on paitsi tv-katsojien myös tekijöiden etu. Tekijät saavat heille kuuluvan korvauksen jo ohjelmaostojen yhteydessä, ja tv-ohjelmien jakelu katsojille voidaan hoitaa samoin edellytyksin tekniikasta riippumatta.

Tekijänoikeussääntelyn tulee kohdella kaikkia teknisiä ratkaisuja samalla tavalla, eikä lähetystekniikka saa vaikuttaa oikeudelliseen kohteluun tai maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin. Lakiuudistuksessa muhii merkittävä muutos tv-katsojille. Eduskunnan valiokuntien käsissä onkin nyt se, miten opetus- ja kulttuuriministeriön epäselviksi jättämät kirjaukset tulkitaan ja korjataan.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 7.9.2022.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry