Teletoiminnan liikevaihdon ja kuluttajahintojen kehitys maltillista

FiComin tietopankkiin on päivitetty mm. Traficomin tietoja teletoiminnan liikevaihdosta ja investoinneista, Tilastokeskuksen tietoja viestinnän kuluttajahintojen kehityksestä sekä TEM:n työolobarometrin tietoja digitalisaation hyödyntämisestä työpaikoilla.

Teletoiminnan kokonaisliikevaihto hienoisessa kasvussa, investoinnit vähentyneet

Traficom on päivittänyt tiedot teletoiminnan liikevaihdosta sekä investoinneista vuonna 2021.

Teletoiminnan kokonaisliikevaihto kasvoi 0,8 % vuodesta 2020. Kiinteän verkon liikevaihto laski 3,5 %. Matkaviestinverkossa kasvua oli 1,3 % ja tv- ja radiotoiminnassa 9,9 %.

Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 689 miljoonaa euroa ja investointiaste 21 %. Investointien määrä laski 71 miljoonaa euroa eli 9,3 % vuodesta 2020.

Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 544 miljoonaa euroa ja investointiaste 16 %. Aineellisista investoinneista matkaviestinverkon investointien osuus oli 61 %, kiinteän verkon osuus 34 %, sekä tv- ja radiotoiminnan investointien osuus 5 %. Kiinteän verkon aineellisten investointien investointiaste oli 20 %, matkaviestinverkon toiminnan 16 % ja tv- ja radiotoiminnan 8 %.

Lue FiComin tietopankista lisää telealan liikevaihdosta ja investoinneista.

Teletoimialan liikevaihto 2016–2021

2009–2021 tiedot taulukkomuodossa

Teleyritysten investoinnit teletoimintaan

2011–2021 tiedot taulukkomuodossa

Teleyritysten aineellisten investointien jakauma

2011–2021 tiedot taulukkomuodossa

 

Viestinnän kuluttajahintojen kehitys pysynyt maltillisena

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajahintaindeksi kuvaa tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Indeksin tiedot julkaistaan kuukausittain. Viestinnän hintaindeksiin sisältyy postipalveluiden, matkapuhelinten, matkapuhelinverkon ja internetyhteyksien hinnat.

Lue FiComin tietopankista lisää tietoliikennepalveluiden hintaindekseistä sekä muista hintatietoja.

Kuluttajahintaindeksi 2015=100, 2016–2022

Graafin tiedot taulukkomuodossa

 

Etätyö lisääntyi 2021, digityökalujen hyödyntäminen pysyi korkealla

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema työolobarometri perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessaan tekemiin puhelinhaastatteluihin. Vastaajina oli 1 899 henkilöä. Raportti julkaistiin kesäkuussa 2022.

Työolobarometrin mukaan etätyön tekeminen lisääntyi runsaasti vuonna 2021. Ennen koronapandemian alkua etätöitä teki säännöllisesti 21 % palkansaajista ja satunnaisesti 11 %. Enemmistö (68 %) palkansaajista ei ollut tehnyt etätyötä laisinkaan ennen koronaa 2020. Vuonna 2021 päivittäin etätyötä ilmoitti tekevänsä 20 %, 11 % teki sitä viikoittain, 5 % kuukausittain ja 11 % satunnaisesti.

Yhdeksän kymmenestä palkansaajasta hyödynsi työssään digitaalisia välineitä, kuten teknologiaa hyödyntäviä laitteita, sovelluksia, palveluja tai ohjelmistoja. Digitaalisten välineiden käyttö oli yleisintä valtion ja suurten yritysten työntekijöillä. Sähköisiä työtiloja tai pikaviestintävälineitä käytti 46 % työntekijöistä, 78 % alemmista toimihenkilöistä ja 97 % ylemmistä toimihenkilöistä.

Lue lisää digitalisaation hyödyntämisestä FiComin tietopankista.

Oliver Pitkänen, FiComin tietopalvelu