Televisio on kotitalouksien vakiovaruste

Lähes kaikista suomalaistalouksista löytyy televisio. Useimmin kotitalouksissa on yksi tv-päätelaite, reilulla neljänneksellä niitä on kaksi ja yhdeksällä prosentilla kotitalouksista televisioita on kolme tai enemmän. Vain kuudella prosentilla kotitalouksista ei ole televisiota lainkaan. 2010-luvulla televisioiden määrä kotitalouksissa on pysynyt samalla tasolla.

Finnpanelin TV nyt ja tulevaisuudessa -selvityksen (2020) mukaan 80 % suomalaisten tv-laitteista on HD-televisioita ja 57 % äly- tai hybriditelevisioita.

Kotitalouksien televisiot

Finnpanelin TV-vuosi-tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttivät vuonna 2020 television katseluun aikaa päivittäin keskimäärin 2 tuntia 47 minuuttia, mikä on 5 minuuttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2021 tilastoja ei ole vielä saatavilla.

TV:n vastaanottotavoissa ei suuria muutoksia

Hieman yli puolella kotitalouksista on kaapeli-tv-liittymä, kun taas hieman alle puolet kotitalouksista katsoo televisiota antenniverkossa. Iptv-verkkoon kytkettyjä liittymiä on reilulla viidenneksellä kotitalouksista. Luvuissa on päällekkäisyyttä, sillä vastaanottotapoja voi yhdessä kotitaloudessa olla enemmän kuin yksi. Esimerkiksi iptv-talouksissa peruskanavat vastaanotetaan pääsääntöisesti antenni- tai kaapeliverkon kautta. Vastaanottotavoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana.

Tv-talouksien vastaanottotavat

Tv-sisältöjä katsotaan yhä enemmän internetin välityksellä

Traficomin keväällä 2021 julkaistussa kuluttajatutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon suomalaiset katsovat tv-sisältöjä maksullisten ja maksuttomien internetpalveluiden kautta. Vastaajilta kysyttiin heidän katselutottumuksistaan viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Hieman yli kaksi kolmasosaa (67 %) vastaajista oli katsonut tallenteita, tv-ohjelmia, videoita tai elokuvia maksuttomista internetpalveluista. Lähes puolet (49 %) oli puolestaan katsonut suoria lähetyksiä, kun taas neljännes vastaajista ei ollut katsonut maksuttomia internetpalveluita lainkaan.

Suosituimmat maksuttomat internetpalvelut olivat selvityksen mukaan Yle Areena, YouTube, Ruutu sekä mtv-palvelu.

Oletteko viimeisen kolmen kuukauden aikana katsonut maksuttomista internetpalveluista?

52 % suomalaisista oli viimeisen kolmen kuukauden aikana tilannut maksullisia internetin video- tai tv-palveluita. Näistä suosituimmat keväällä 2021 olivat Netflix, Elisa Viihde/Viaplay, CMore /MTV Total Sport, Ruutu+, Disney+ sekä HBO Nordic.

Onko teillä viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut tilattuna jokin maksullinen internetin video- tai tv-palvelu?

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry