Televisiokanavien kaapelijakelu korkeimman oikeuden valituslupakäsittelyyn

Markkinaoikeus antoi kesäkuussa ratkaisunsa Kopioston Teliaan kohdistamissa, kaapeli- ja iptv-verkon lähetyksiin liittyvissä vaatimuksissa. Ratkaisun mukaan kaapeli- ja iptv-verkossa lähetetty tv-ohjelma on alkuperäistä lähettämistä siinä missä antenniverkon lähetyskin.

Markkinaoikeuden päätökseen oli mahdollista hakea valituslupaa 19.8.2019 saakka. Kopiosto jätti valituslupahakemuksensa määräaikaan mennessä, joten mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan, markkinaoikeuden ratkaisu punnitaan vielä korkeimmassa oikeudessa.

FiCom pitää valitettavana, että prosessi jatkuu, sillä markkinaoikeuden ratkaisu vahvisti kaapeliverkon operaattoreiden yhteisen näkemyksen siitä, että Suomessa jo kymmenien vuosien ajan käytössä ollut tv-lähetysten jakelumalli on tasapuolinen ja toimiva.

Asian lopullisen ratkaisun viivästyminen voi vaarantaa nykyisen, hyväksi havaitun toimintatavan, jossa tekijät saavat heille kuuluvan korvauksen ohjelmaostojen yhteydessä ilman välikäsiä, ja televisio-ohjelmien jakelu katsojille voidaan hoitaa samoin edellytyksin tekniikasta riippumatta.

Lue lisää!

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry