Televisiokanavien kaapelijakeluun odotetaan ratkaisua

Markkinaoikeus sai helmikuussa käsiteltäväkseen Kopioston kanteen, jossa haetaan ennakkotapausta kaapeliverkon televisiolähetysten tekijänoikeuslaintulkinnasta sekä oikeuksista maksettavista erillisistä korvauksista. 

Kaikki ovat luonnollisesti yhtä mieltä siitä, että tekijänoikeuksista pitää maksaa – mutta niistä ei pidä rahastaa kahteen kertaan. Operaattoreiden ja televisioyhtiöiden mukaan tekijänoikeudet tv-lähetyksiin on hankittu ohjelmaostojen yhteydessä kaikkien suomalaisten katsojien osalta riippumatta siitä, missä verkossa nämä tv-ohjelmia katsovat. Lähetysten jakelutekniikka ei voi olla peruste lisäkorvaukselle.

Kiista voi lopettaa mainosrahoitteisten kanavien jakelun puolessa Suomen kodeista

Kopiosto tulkitsee lainsäädäntöä niin, että kaapeliverkossa lähetetty tv-ohjelma ei olisi alkuperäinen lähetys samalla tavalla kuin antenniverkon lähetys. Monissa Suomen kaupungeissa kaapeliverkko on kuitenkin ensisijainen television jakelutekniikka, samoin kuin antennijakelu muualla – usein haja-asutusalueilla. Noin puolet suomalaisista kotitalouksista katsoo televisiota kaapeliverkossa.

Kopiostolle myönteinen ratkaisu markkinaoikeudessa voi pahimmillaan ­tarkoittaa mainosrahoitteisten, vapaasti vastaanotettavien kanavien jakelun loppumista kaapelijakelussa, mikä olisi merkittävä heikennys paitsi suomalaisille tv-katsojille, myös tuotantoyhtiöille ja mainostajille. 

Nykyinen jakelumalli on tasapuolinen ja toimiva

Suomessa on jo pitkään toimittu niin, että tv-yhtiöt ostavat katsojille maksuttomien kanavien ohjelmiston lähetysoikeudet koko Suomen väestön osalta kaikille jakelutavoille – myös kaapelijakelulle – jo hankkiessaan ohjelmistoa tuottajilta. Operaattorit ja tv-yhtiöt pitävät Suomen mallia hyvänä, koska siinä tekijät saavat heille kuuluvan korvauksen ohjelmaostojen yhteydessä ilman välikäsiä, ja ohjelmien jakelu katsojille voidaan hoitaa samoin edellytyksin tekniikasta riippumatta.

Muissa Pohjoismaissa tarjolla on tyypillisesti vain vähän ilmaisia kanavia. Suomessa maksuton tv-tarjonta on poikkeuksellisen laajaa ja laadukasta: katsojalle maksuttomia, julkisella tai mainosrahoituksella toimivia kanavia on tällä hetkellä kuusitoista.

Maksuttomien kanavien jakelu ei tuota kaapelioperaattorille sisältöihin perustuvaa tuloa, josta tekijänoikeuskorvauksia tulisi maksaa. Kaapelioperaattori toimii vain kanavien jakelijana tv-yhtiön puolesta aivan kuten antenniverkon operaattoritkin. Toisin on esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, joissa miltei kaikki televisiotarjonta on maksullista ja maksulliset kanavat ovat operaattoreille merkittävä tulonlähde.

Vastuullisuus ja kuluttajien luottamuksen säilyttäminen tärkeää

Sisältöliiketoiminnan kehittyminen tarvitsee tekijänoikeuslain, joka on selkeä ja kohtelee kaikkia teknisiä ratkaisuja samalla tavoin. FiCom katsoo, että alkuperäisen ja edelleen lähettämisen käsitteitä pitäisi täsmentää niin, ettei käytettävä lähetystekniikka vaikuta oikeudelliseen kohteluun.

Niin lainsäädännön kuin sisältöalaa ja tekijänoikeuksia koskevan politiikan tulisi pyrkiä tukemaan alan arvoverkon markkinaehtoista kasvua. Kansainvälisen kilpailun myötä huomio pitäisi kiinnittää erityisesti kotimaisten sisältöjen tarjonnan ja käytön kasvattamiseen.

Kukaan ei halua kanavien jakeluun keskeytyksiä – kaikkein vähiten katsojat. Alan toimijoiden vastuullisuus ja kuluttajien luottamuksen säilyttäminen on tärkeää.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry