Teleyritykset ja valtio vauhdittavat huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista sitoumuksella

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ja teleyritykset DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj tekivät 12.11.2020 sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus myös tulevaisuudessa ja vahvistaa Suomen asemaa viestintäyhteyksien kärkimaana.

Sitoumuksen mukaan modernin yhteiskunnan edellyttämien huippunopeiden laajakaistayhteyksien tulee olla saatavilla kaikilla Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta.

– Suomi on mobiiliyhteyksien edelläkävijä ja koronapandemia on tehnyt näkyväksi digitaalisen infran merkityksen. Nyt yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että olemme kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa. Huippunopeat ja toimintavarmat viestintäyhteydet lisäävät eri alueiden elinvoimaa ja edistävät tasa-arvoa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.  

Viestintäverkkojen saatavuus on Suomessa hyvällä tasolla. Huippunopean laajakaistan saatavuus Suomessa kuitenkin vaihtelee suuresti alueellisesti ja paikallisesti riippuen myös nopeiden yhteyksien kysynnästä. Hallitusohjelman mukaan kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 megabittiä sekunnissa yhteyksiä vuonna 2025.

– On tärkeää, että verkkojen lupa- ja rakentamisehdot olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset ja sujuvat eri puolilla Suomea, jotta yksi alueiden houkuttelevuustekijä, huippunopeat viestintäverkot, saadaan ripeästi ulottumaan koko maahan, muistuttaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Sitoumuksen mukaan nopeita yhteyksiä rakennetaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja toissijaisesti julkisen tuen avulla. Lähtökohtana on teknologianeutraalius, eli kiinteiden ja langattomien yhteyksien kehittämisen tulee tapahtua rinnakkain. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, että EU:n elpymisvälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) rahoitusta suunnattaisiin edistyksellisiin viestintäyhteyksiin. Elvytyksen tehokkuuden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että elvytysraha ei syrjäyttäisi kaupallisia investointeja ja vaikuttaisi haitallisesti erittäin kilpailtuun viestintämarkkinaan.

Teleyritykset sitoutuvat kehittämään digitaalista infraa seuraavasti:

  1. Kaikilla kotitalouksilla Suomessa, kaupungeissa ja haja-asutusalueilla, on saatavilla huippunopea riittävän lataus- ja lähetysnopeuden mahdollistava laajakaistaliittymä, jotta voidaan mahdollistaa yhteiskunnan laaja ja samanarvoinen digitalisaatio. Samalla vapaa-ajanasuntojen laajakaistaliittymien saatavuutta ja kapasiteettia parannetaan.
  2. Teleyritykset selvittävät Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston kanssa, miten viestintäverkkoja olisi kehitettävä älyliikennettä varten.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto sekä teleyritykset tarkastelevat vuosittain, miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Hanke: Suomi maailman kärkijoukoissa: Investoiminen tulevaisuuden laajakaistayhteyksiin