Tietoturva, IoT ja internet

IoT, esineiden internet, kasvaa ja laajenee

Maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden arvioidaan yltävän 772,5 miljardiin dollariin tänä vuonna. Kasvua viime vuodesta olisi lähes 15 prosenttia. Markkinoiden ennustetaan kasvavan vuosittain suunnilleen samalla vauhdilla myös tästä eteenpäin ja päätyvän 1 100 miljardiin dollariin vuonna 2021.

Suurin osuus IoT-markkinoista tällä hetkellä on siihen liitetyillä laitteilla. Kasvua ennustetaan olevan eniten, noin 16 prosenttia vuodessa, esineiden internetiin liittyvillä ohjelmilla seuraavien viiden vuoden aikana. Toimialoista teollisuus käyttää eniten rahaa IoT-ratkaisuihin. Tänä vuonna summaksi arvioidaan 189 miljardia dollaria. Kuluttajien IoT-ratkaisuihin liittyvät menot arvioidaan 62 miljardiksi dollariksi. Näistä suurin osa käytetään älykoteihin. (IDC)

Esineiden internetiin liitettyjä laitteita arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti 31 miljardia tänä vuonna. Määrän ennustetaan kasvavan vuosittain noin 12 prosenttia ja päätyvän 125 miljardiin vuonna 2030. Tietoliikenteen osuuden arvioidaan olevan tästä reilut 50 prosenttia tänä vuonna. Kuluttajien käyttämien IoT-laitteiden osuus arvioidaan noin 20 prosentiksi. Autoissa ja lääketieteen alalla käytössä olevien IoT-laitteiden osuuden arvioidaan toistaiseksi olevan muutaman prosentin luokkaa. (IHS Markit)

Puettavan teknologian laitteiden kasvun ennakoidaan kiihtyvän

Puettavan teknologian (wearables) maailmanlaajuiset toimitukset vuonna 2017 olivat 115,4 miljoonaa laitetta. Kasvua edellisvuodesta oli 10,3 prosenttia.  Vuodelle 2021 toimitusten määrän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan ja yltävän 229,5 miljoonaan laitteeseen (IDC).

Internetiä käyttää puolet maailman väestöstä, kasvu jatkuu

ITU:n (International Telecommunication Union) julkaiseman ennakkoarvion mukaan internetin käyttäjiä oli viime vuonna maailmanlaajuisesti noin 3,58 miljardia, mikä on lähes puolet maapallon väestöstä. Kehitysmaissa osuus oli 41 prosenttia ja kehittyneissä maissa 81 prosenttia.

Internet World Stats arvioi internetin käyttäjien määrän vieläkin suuremmaksi. Sen mukaan viime vuoden lopussa internetin käyttäjiä oli maailmanlaajuisesti 4,050 miljardia, mikä on lähes 52 prosenttia maapallon väestöstä. 

EU-maissa keskimäärin 72 prosenttia väestöstä käytti internetiä viime vuonna päivittäin. Eniten netinkäyttäjiä oli Islannissa, 96 prosenttia kaikista 16-74-vuotiaista. Suomessa osuus oli 87 prosenttia (Eurostat).


Raportteja ja tutkimuksia tietoturvaloukkauksista ja -uhkista

Suomessa tapahtuneista tietoturvaloukkauksista raportoi Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus. Se myös antaa aktiivisesti varoituksia Suomea koskevista tietoturvauhkista ja ohjeita niihin varautumisesta.

Kansainvälisiä tietoturvaloukkauksia tilastoivat muun muassa seuraavat organisaatiot:

Nokia Threat Ingelligence Center julkaisee Nokia Threat intelligence report -julkaisua kahdesti vuodessa. Sivuilla on myös muita artikkeleita tietoturvaan liittyen.

Akamai julkaisee neljästi vuodessa Akamai’s state of the internet security report -julkaisua

Cisco julkaisee Annual Cybersecurity Report ja Midyear Cybersecurity Report -julkaisuja. Raportit saa ladattua tilaamalla ne sivuilta.

Symantec julkaisee maailmanlaajuisesti raportoiduista tietoturvauhkista vuosiraportin, Internet Security Threat Report ISTR -julkaisun, jonka tiedot perustuvat sen 157 maassa toimivaan monitori-verkostoon.

ITU julkaisee Global Cybersecurity -indeksiä, jossa sen jäsenmaiden tietoturvallisuus ilmoitetaan pistelukuina. Vuoden 2017 indeksissä Euroopan maiden kolme parasta sijoitusta olivat Viro (0,84 pistettä), Ranska (0,81 pistettä) ja Norja (0,78 pistettä). Suomi oli Euroopan maista kuudes, 0,74 pistettä. Kaikista maista Suomi oli kuudestoista.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry