Tilastokatsaus: Pilvipalveluiden käyttö Suomessa ja maailmalla

Tilastokeskuksen mukaan 75 % suomalaisyrityksistä käyttää maksullisia pilvipalveluita. Yleisimmin pilvipalveluja hyödynnetään tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä informaation ja viestinnän toimialoilla, joissa niitä käyttää 95 % yrityksistä. Vähiten pilviratkaisuja on käytössä vähittäiskaupan toimialalla (44 %).

Pilvipalveluiden käyttäminen on yleisintä suurissa, yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä – niistä 92 % on ottanut pilviympäristön käyttöönsä.

Tilastokeskus on selvittänyt myös sitä, miten pilvipalveluita hyödynnetään. Vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä yleisimmin käytettyjä pilvipalveluita ovat tiedostojen tallennus sekä erilaiset toimistosovellukset, mm. sähköposti. Myös toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintaohjelmia käytetään usein pilviympäristössä. (Lähde: Tilastokeskus)

Eurostat: Yritysten pilvipalveluiden käyttö ole vielä valtavirtaa EU-alueella

Suomessa pilvipalveluiden hyödyntäminen on selkeästi yleisempää kuin muissa EU-maissa: Suomen 75 %:iin yltävä pilvipalveluiden käyttöaste on Eurostatin kokoama datan mukaan Euroopan kärkeä. Ruotsissa pilvipalveluita käyttää 70 % yrityksistä, Tanskassa 67 % ja Norjassa 64 %.

EU-maiden keskiarvo on niinkin alhainen kuin 36 %. Suurinta pilvipalveluiden käytön kasvu on ollut Italiassa, jossa käyttö on noussut vuoden 2018 tasosta (23 %) 59 %:iin v. 2020.

Myös muualla Euroopassa pilviympäristöjä hyödynnetään useimmin vain tiedostojen tallennustilana ja toimistosovellusten käytössä. 24 % pilveä käyttävistä yrityksistä käyttää sitä laskentatehoresurssina  ja 27 % CRM-sovelluksissa, mutta jo 45 % kirjanpito- ja toiminnanohjauskäyttöön. (Lähde: Eurostat)

Pilven käyttöön siirtymisen veturit ja haasteet

IDG:n kesällä 2020 julkaistun tutkimuksen vastaajat näkevät pilviympäristöjen keskeisimpinä etuina ketteryyden, skaalautuvuuden sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. (Lähde: The 2020 IDG Cloud Computing Survey)

Flexeran keräämän datan mukaan yritysten IT:n siirtymisessä pilviympäristöihin on myös haasteita. Suurimpina niistä nähdään turvallisuus/tietoturva (81 % vastaajista) , kustannukset (79 %) sekä osaamisen/asiantuntemuksen puute (75 %). (Lähde: Flexera 2021 State of the Cloud Report)

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry