Toimivaa kilpailua ja markkinaehtoisia ratkaisuja

Viestintäverkkojen kehitys Suomen vapaasti kilpailluilla markkinoilla

Liikenne- ja viestintäviraston juuri valmistuneiden tilastojen mukaan matkaviestinverkon liittymien määrä vuonna 2018 oli 9,53 miljoonaa. Kahdessakymmenessä vuodessa liittymien määrä on yli kolminkertaistunut (Liikenne- ja viestintävirasto).

Matkaviestinverkon liittymämäärien kehitys Suomessa

Mobiililaajakaistaliittymien määrä Suomessa vuonna 2018 oli 8,64 miljoonaa. Kymmenen vuotta sitten niitä oli 480 000. Tämän hetken mobiililaajakaistaliittymistä suurin osa, 74 prosenttia, on rajoittamattoman tiedonsiirron liittymiä (Liikenne- ja viestintävirasto).

Mobiililaajakaistaliittymien määrän kehitys Suomessa

Kiinteistä laajakaistaliittymistä viimeisin tieto on vielä toistaiseksi vuoden 2018 kesäkuun lopusta, jolloin niitä oli 1,7 miljoonaa (Liikenne- ja viestintävirasto).

Teleyritysten investoinnit tietoliikenneverkkoihin vuosittain 600 miljoonaa euroa

Teleyritysten investoinnit teletoimintaan Suomessa vuonna 2017 olivat Liikenne- ja viestintäviraston mukaan 608 miljoonaa euroa.  Kiinteän verkon investoinnit olivat 250 miljoonaa euroa, matkaviestinverkon investoinnit 313 miljoonaa ja tv- ja radiotoiminnan investoinnit 45 miljoonaa euroa.

Investoinnit tietoliikenneverkkoihin ovat jo pitkään pysytelleet noin 600 miljoonassa eurossa vuosittain. Viimeisten viiden vuoden investointien keskiarvo/vuosi on 608,2 miljoonaa euroa (Liikenne- ja viestintävirasto).

Teleyritysten investoinnit, miljoonaa euroa

Valtion rooli ICT-hankinnoissa

Viime vuonna valtio hankki tuotteita tai palveluita yhteensä noin 4 069 miljoonalla eurolla. Näistä ICT-hankkeiden osuus oli noin neljännes, 1 026 miljoonaa euroa.  Suurin hankintakategoria olivat väylähankkeet, 1 456 miljoonaa euroa.

Valtion hankintojen toimittajista Valtori oli kolmanneksi suurin Senaattikiinteistöjen ja Destian jälkeen. Se osuus hankinnoista oli 237 miljoonaa euroa, mikä oli lähes neljännes kaikista ICT-hankkeiden kustannuksista.

Varmennekortti sähköisen tunnistamisen välineenä ei menesty, mobiilivarmenteen käyttö kasvaa

Suomi.fi:n sähköisiä tunnistustapahtumia oli viime vuonna yhteensä noin 86,6 miljoonaa. Tunnistusvälineistä verkkopankkitunnistuksen osuus oli 89,7 prosenttia. Sen osuus oli edellisestä vuodesta pudonnut lähes kolme prosenttiyksikköä.

Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista oli 4,1 prosenttia. Kasvua edellisestä vuodesta oli 1,3 prosenttiyksikköä. Varmennekortin osuus oli 0,6 prosenttia. Se oli hivenen pudonnut edellisestä vuodesta, jolloin osuus oli 0,7 prosenttia.

Suomi.fi -tunnistustapahtumat vuonna 2018

Katso-tunnisteella voi tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso PWD (=Katso Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Sen osuus oli 0,2 prosenttia tunnistustapahtumista. Katso OTP (=Katso One Time Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttösalasana. Sen osuus oli 5,4 prosenttia.

Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista kuukausittain

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry