Toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ei edistetä valtion omalla välineellä

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Yhtenä keinona on edistää Suomen kansalaisille ja kaikille Suomessa asuville mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen sekä edistää toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä, jotka mahdollistavat erilaisten välineiden käytön.

Tulkitsimme FiComissa, että hallitusohjelman kirjaus erilaisten tunnistusvälineiden käytön mahdollistamisesta tarkoittaa, että valtio ei ala kehittää omaa tunnistusjärjestelmäänsä.  Valtiovarainministeriössä kirjaus oli selvästi luettu eri tavalla. Ministeriö on asettanut 8.10.2020 Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa kaikille yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet hyödyntää digitaalista henkilöllisyyttä yhteiskunnan palveluissa. Se pyrkii mm. luomaan edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistautumiselle Suomeen sekä mahdollistaa Suomesta ulkomaille tapahtuva tunnistaminen. Hankkeella halutaan myös varmistaa edellytykset omaan itseen liittyvien henkilötietojen jakamisen syntymiselle ja kehitykselle tulevaisuudessa siten, että digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisujen perustana voisi toimia valtion takaama ydinidentiteetti. Hankkeen tavoitteet ovat ehdottoman kannatettavia, mutta todellisuudessa tarkoituksena on luoda teleoperaattorien ja pankkien sähköisen tunnistautumisen välineiden kanssa kilpaileva valtion oma väline, joka samalla johtaisi nykyisten tunnistamisen markkinoiden romuttumiseen.

Paraikaa lausunnolla oleva arviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi sivuuttaa täysin ministeriön aiemman, 20.7.2020 julkaistun arviomuistion digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännöstä. Keväällä 2020 laatimassaan arviomuistiossa valtionvarainministeriö totesi, että suunniteltu valtion toiminta sisältää riskin valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettisääntelyn vastaisuudesta, mikäli sen katsottaisiin kilpailevan nykyisten sähköisten tunnistusvälineiden tuottajien kanssa. Nyt vuotta myöhemmin FiCominkin kommentoimaa aiempaa selvitystä ei löydy ministeriön sivuilta. Uusi arviomuistio keskittyy kartoittamaan keinoja kiertää valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettisääntelyä, jotta valtion oma väline olisi kuitenkin mahdollista toteuttaa – siis sen sijaan, että mietittäisiin aitoja keinoja edistää tunnistusratkaisujen kehittymistä.

Markkinatoimijoiden kanssa kilpailevaa valtiollista välinettä ei olla kehittämässä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä hallitusohjelmassa toivotulla tavalla – puhumattakaan siitä, että pyrittäisiin mahdollistamaan erilaisten välineiden käyttö. Sähköinen tunnistaminen on keskeinen osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Se on avain, jolla yhä lisääntyviä digipalveluja voidaan turvallisesti käyttää. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on helppoa, luotettavaa ja kohtuuhintaista niin sähköisten palvelujen tarjoajille kuin niiden käyttäjillekin. Kaikkien lainsäädännöllisten ratkaisujen tulee tukea toimivan sähköisen tunnistamisen markkinan syntymistä. Kustannustehokkaampaa ja helpompaa olisikin tehdä yhdessä toimiva ratkaisu.

Mobiilivarmenne – kilpailukykyinen vaihtoehto

Kuluvana vuonna lanseerattava uusi versio Mobiilivarmenteesta on hyvä esimerkki jatkuvasti kehittyvistä, markkinatoimijoiden tarjoamista tunnistusvälineistä. Mobiilivarmenteen uutta versiota on lähdetty kehittämään sillä perusajatuksella, että Mobiilivarmenne on kilpailukykyinen ratkaisu tulevaisuudessakin ja pystyy tarjoamaan käyttäjilleen entistä monipuolisempia palveluja.

Uudistuvalla Mobiilivarmenteella voidaan tarvittaessa ratkaista kaikki valtiovarainministeriön maton alle lakaisemassaan arviomuistiossa esiintuomat kehityshaasteet. Mobiilivarmenteen uusi versio tukee älypuhelinten biometrisiä tunnisteita, eli sormenjälki- ja kasvotunnistusta, ja sen voi itse ottaa käyttöön passin tai henkilökortin avulla. Uusi versio toimii myös kansainvälisesti. Jos katsotaan tarpeelliseksi, siihen on mahdollista liittää EU-kansalaisille tarkoitettu korkean varmuustason eIDAS-tunnistautuminen, ja se on yhteensopiva kansainvälisen mobiilioperaattorien yhteistyöjärjestö GSMA:n Mobile Connect -tunnistuspalvelun kanssa.

Mobiilivarmenteen osuus suomi.fi -tunnistustapahtumista

Asko Metsola, lakimies, FiCom