Töitä tarjolla kyber- ja data-analytiikkaosaajille

Digialan huippuosaaminen on tulevaisuuden kriittinen menestystekijä. Myös Suomen edelläkävijyys digimaana on riippuvainen osaavan työvoiman saannista. Työvoiman tarve digialalla ei tulevaisuudessa vähene, pikemminkin päinvastoin.

FiCom kartoitti syyskuussa 2022 jäsenyritystensä lähitulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeita. Vastausten perusteella työnhakijoiden osaaminen vastaa tällä hetkellä vain kohtalaisesti yritysten tarpeisiin. Ammattitaitoisia tekijöistä on pulaa: suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista on viime aikoina ollut vaikeuksia löytää osaajia tiettyihin tehtäviin.

Kysyimme jäsenyrityksiltämme myös, millaisiin asiantuntijatehtäviin ne arvioivat tarvitsevansa työvoimaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Eniten tarvetta on kyber- ja data-analytiikkaosaajille. Myös viestintäverkkoteknologiat, mm. 5G ja 6G, ovat osa-alueita, joille kaivattaisiin nykyistä enemmän osaamista. Lisäksi yrityksillä on pulaa erilaisista ohjelmoinnin ja ohjelmointisuunnittelun ammattilaisista.

Teimme vastaavan kyselyn myös vuosi sitten. Silloin esille nousi erityisesti pilvipalveluosaajien sekä viestintäverkkoteknologioiden asiantuntijoiden rekrytointitarve.

”Ohjelmistoarkkitehdit, kokeneet järjestelmä- ja tietoliikenneosaajat – hyvistä osaajista on alalla krooninen pula koko ajan.”

Oppilaitosyhteistyöstä täsmälääke osaajapulaan?

Digialan osaajapula ei ratkea pelkästään alan koulutusohjelmien aloituspaikkoja lisäämällä. Olemassa olevaa osaamista on myös voitava päivittää työelämän tarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla, ja työperäistä maahanmuuttoa täytyy sujuvoittaa.

Kun kysyimme jäsenyhtiöiltämme, mitkä asiat ne näkevät tärkeimmiksi digialan osaajien saatavuuden varmistamisen kannalta, nousi yritysten ja oppilaitosten yhteistyö selvästi ykköseksi. Myös koulutusta ja ulkomaisen työvoiman saatavuutta pidettiin merkittävinä.

Tärkeimmät keinot osaajapulan vähentämiseksi:

  1. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö
  2. Tietoliikenne-/tekniikka-alojen toisen- ja korkea-asteen aloituspaikkojen lisääminen
  3. Työperäisen maahanmuuton edistäminen
  4. Suomessa kouluttautuneiden ulkomaalaisten Suomeen jäämisen edellytysten parantaminen
  5. Muuntokoulutus
  6. Matematiikan aseman korostaminen perusopetuksessa

Suurin osa kyselyyn vastanneista tekeekin jo yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa tulevaisuuden rekrytointihaasteiden selättämiseksi. Ne esimerkiksi markkinoivat omaa yritystään työnantajana, ovat mukana alumnitoiminnassa ja innovaatiohankkeissa sekä tarjoavat harjoittelupaikkoja, lopputyöaiheita sekä erilaisia räätälöityjä täsmäkoulutuksia.

”Teemme oppilaitosyhteistyötä auttamalla esimerkiksi harjoituspaikkojen sekä -töiden koordinoinnissa ja myös koulutusohjelman sisällön kehittämisessä.”

 

Lataa infograafi pdf-muodossa täältä.

Katja Laine, viestintä ja televisioasiat, FiCom ry