Tulevaisuuden tekijät

”Palkkaa asenne, kouluta kompetenssi”. Tuo vanha rekrytointifraasi toki pitää tärkeän viestin sisällään, muttei ratkaise koko ICT-alaa rienaavaa osaajapulaa. Suomessa työskennellään EU-maista eniten juuri digialalla ja oikean osaamisen pitkäjänteinen rakentaminen on alamme tulevaisuuden onnistumisen avain, kirjoittaa Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Jussi Malin.

Jussi Malin, Suomen Ericssonin toimitusjohtaja

Ericsson työllistää Suomessa yli 700 henkilöä ja globaalisti yli 100.000. Suomessa rekrytoimme vuosittain yli 100 henkilöä ja tälläkin hetkellä avoimia paikkoja on yli 20. Johtavana toimijana 5G-teknologiassa tunnistamme jatkuvan tarpeen uusien osaajien löytämisessä, mutta myös työelämässä olevien kannustamisessa elinikäiseen oppimiseen.

ICT-alan houkuttelevuuden lisääminen, koulutuspaikkojen määrä sekä työperäisen maahanmuuton tukeminen ovat peruselementtejä, joista perustaa tulevaisuuden tekijöille rakennetaan. Myös teknologiayritysten on tehtävä osuutensa ja varmistettava alan vetovoimaisuus.

Osallistumme alan houkuttelevuuden kehittämisessä yhteistyössä koulujen, yliopistojen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Monimuotoisten työyhteisöjen on tunnistettu tukevan innovaatioita.  Suomen Ericssonilla kansainvälisyys näkyy arjessa, ja työllistämmekin tällä hetkellä yli 50 eri kansallisuutta. Naisten osuutta alalla haluaisimme yhä kasvattaa ja toimimmekin eri tavoin asian edistämiseksi. Yhtenä esimerkkinä toimii Mimmit koodaa -ohjelma, jolla välitämme juuri oikeanlaista viestiä työmarkkinoille alan tarpeista ja samalla puramme ICT-alaan helposti yhdistettyjä stereotypioita.

Yritysarvojen on vastattava tekijöiden arvomaailmaa. Yrityksen kokonaisvaltainen panostus työntekijöiden hyvinvointiin ja tulevaisuuteen on varmistettava mahdollistamalla jatkuva kehittyminen työssä, uuden oppiminen. On pystyttävä luomaan polku kiinnostaviin tehtäviin työnkierron avulla sekä tuottamalla avoin, luottamuksellinen ja onnistumisia luova työympäristö. Yrityskulttuuri ja -arvot sekä työntekijöihin satsaaminen ovatkin teemoja, joihin panostamme Ericssonilla. Ne luovat pohjan menestykselle.

Työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen näkyy arjessamme myös mm. laajojen harrastekerhotoimintojen kautta. Kun henkilöstö voi hyvin, se näkyy varmasti myös viivan alla. Tulevaisuuden tekijöihin on panostettava monivaiheisesti, aina koulupolusta työelämän tuuliin. Osaava asenne ratkaisee.