Tunnistaudumme ja asioimme yhä enemmän sähköisesti

Sähköisen tunnistautumisen käyttö kasvoi viime vuonna kolmanneksella

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja Mobiilivarmennetta hyödyntäen. Suomi.fi-tunnistustapahtumia oli viime vuonna yhteensä 111,6 miljoonaa eli noin 20 tapahtumaa jokaista kansalaista kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia. Mobiilivarmenteen käyttö on kasvanut: sen osuus Suomi.fi-tunnistautumisista oli viime vuonna 6,7 prosenttia.

Erilaisia Suomi.fi-asiointipalveluja oli viime vuoden lopussa 898 kappaletta, myös niissä kasvu edellisvuodesta oli 29 prosenttia.

Vuonna 2019 tilastoitiin ensimmäisen kerran eIDAS-tunnistautumiset. EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistautumisen Euroopassa myös yli maarajojen, mikä helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa ja edistää henkilöiden liikkumista maiden välillä. EIDAS-tunnistustapahtumia vuonna 2019 tilastoitiin 141 kappaletta. Määrä jää huomattavasti alle yhden prosentin, joten se on toistaiseksi marginaalinen (Suomi.fi palveluhallinta).

Laskujen tavallisin maksutapa verkko- tai mobiilipankissa* tai e-laskulla

Suurimmalla osalla suomalaisista tavallisin laskujen maksutapa on verkkopankki. Finanssialan tutkimus verkkopankin/mobiilipankin käytöstä ja laskun maksutavoista Suomessa vuodelta 2019 kertoo, että 88 prosenttia suomalaisista maksaa laskunsa yleisimmin verkkopankissa, mobiilipankissa tai e-laskulla.

*)Mobiilipankki lisättiin kyselyyn 2019 tutkimuksessa

Tutkimuksen vanhimmastakin ikäryhmästä, 75 – 79-vuotiaista, 70 prosenttia käytti laskujen maksamiseen tavallisimmin verkkopankkia. 25 – 54-vuotiaisssa osuus oli 95 prosenttia. (Finanssiala)

Verkkopankin aktiivinen käyttö selittänee osittain verkkopankkitunnistautumisen korkeaa osuutta tunnistautumistapahtumista.

Reilu kolmannes suomalaisista käyttää sähköisiä viranomaispalveluja

68 prosenttia suomalaisista etsi virallisia lomakkeita internetistä viime vuonna, ja 59 prosenttia myös lähetti täytetyn lomakkeen netin kautta. Molemmat osuudet kasvoivat edellisvuodesta kuusi prosenttiyksikköä. (Tilastokeskus)

Virallisten lomakkeiden hakeminen ja lähettäminen internetin kautta

Eniten sähköisiä palveluita hyödynsivät 25 – 44 -vuotiaat. Heistä 89 prosenttia lähetti virallisen lomakkeen internetin kautta.  Vanhempi ikäryhmä, 75 – 89 -vuotiaat, hyödynsi palvelujen vähemmän, mutta heistäkin 18 prosenttia oli hakenut internetistä virallisen lomakkeen täyttääkseen sen ja 16 prosenttia oli myös lähettänyt täytetyn virallisen lomakkeen internetin kautta. (Tilastokeskus)

Tutkimuksesta ei käy ilmi, johtuiko lomakkeen lähettäneiden lomakkeen hakijoita pienempi osuus siitä, ettei lomake ollut lähetettävissä internetin kautta vai jostain muusta syystä.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry