Turvallisesti digiliikenteessä – lasten digiturvataitoja edistävä monikansallinen projekti

Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti Digiliikenteessä -projekti on herättänyt laaja-alaista kiinnostusta ja sen kumppaneina on laaja joukko toimijoita. Projektin virtuaalisessa lanseeraustilaisuudessa 2.2.2021 asiantuntijuuttaan jakoi monipuolinen puhujakaarti. Tilaisuudessa kuultiin myös projektin suojelijan, sisäministeri Maria Ohisalon tervehdys.

”Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti Digiliikenteessä – projekti on konkreettinen ja selkeä askel eteenpäin lasten turvallisuuden ja lasten oikeuksien huomioimiseen myös digitaalisessa mediassa” totesi ministeri Ohisalo puheenvuorossaan.

Myös Suomen poliisi antaa vahvaa osaamistaan yhteistyöprojektiin: “Tietoverkot ja niissä tarjottavat palvelut mahdollistavat yhteydenpidon, koulunkäynnin ja harrastukset. Verkossa oikein toimimalla voidaan digiliikenteestä tehdä turvallisempaa ja ennalta estää rikoksia. Poliisi tukee Suojellaan Lapsia ry:n projektia lasten ja nuorten digitaitojen kehittämiseksi” toteaa poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi poliisihallituksesta.

Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti #Digiliikenteessä-sivusto tarjoaa uutta tietoa kolmella kielellä. Sivustolle tuotetaan seuraavan 1,5 vuoden ajan laajassa yhteistyössä mediakasvatussisältöjä niin lapsille, vanhemmille kuin kasvatuksen ammattilaisillekin. Tavoitteena on tuottaa aikaa kestäviä ja laadukkaita materiaaleja mahdollisimman laajaan käyttöön Suomessa ja muissa yhteistyömaissa.

Liikenteessä on tärkeää, että noudatamme sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Näin varmistamme, että kaikilla on turvallista liikkua ikään ja kokoon katsomatta. Säännöt ohjaavat meitä ja mahdollistavat ennakoinnin ja päätelmät erilaisissa yllättävissäkin tilanteissa. Liikenneonnettomuudet ja yllättävät vaaratilanteet johtuvat usein inhimillisestä erheestä, sääntöjen laiminlyönnistä, piittaamattomuudesta tai tarkkaavaisuuden heikkenemisestä. Suurin riski liikenteessä – myös digiliikenteessä – ei olekaan usein itse kulkuvälineet, laitteet, teknologia tai media, vaan me ihmiset itse.

Jokaisella lapsella on oikeus tietoon, oppimiseen ja turvallisuuteen niin liikenteessä kuin digitaalisissa ympäristöissäkin. Kaiken kasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea lapsen kykyä ja valmiuksia toimia turvallisesti uhkaavissa tilanteissa: mikä on oikein, mikä väärin, mitä kannattaa vältellä tai mikä on sopivaa ja hyväksyttävää. Lapset yleensä toimivat oikein, jos he vain osaavat. Ongelmissa on valitettavan usein kyse lapsen taitojen ja vaatimusten epätasapainosta.

Tehdään yhdessä lapsille turvallisempi mahdollisuus liikkua myös digiliikenteessä. Lue lisää!

FiCom ry on yksi Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti #Digiliikenteessä- projektin kumppaneista.