Tv-markkinamme erityispiirteet otettava huomioon, kun tekijän­oikeus­lainsäädäntöä uudistetaan

Lähes kaikista suomalaiskodeista löytyy televisio, ja katsomme perinteisiä tv-kanavia lähes kolme tuntia päivittäin. Lisäksi joka toiseen kotitalouteen tilataan suoratoistopalveluita tai maksutelevisiokanavia.

Noin puolet suomalaisista vastaanottaa tv-lähetykset antenni- ja noin puolet kaapeliverkossa. Yhä useampi katselee televisiota myös laajakaistayhteydellä. Meillä on jo pitkään ollut käytössä tv-lähetysten jakelumalli, jossa tv-yhtiöt hankkivat kaikki tarvittavat tekijänoikeudet sisältöjensä välittämiseen koko Suomen tv-yleisölle vastaanottotavasta riippumatta. Mallin myötä meillä on tarjolla parikymmentä katsojille maksutonta, julkis- tai mainosrahoitteista televisiokanavaa, mikä on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Televisiomarkkinamme poikkeaakin olennaisesti muista Pohjoismaista: esim. Tanskassa kaapelioperaattori myy taloyhtiölle kanavapaketin ja huolehtii samalla sisältöjen tekijänoikeuskorvauksista. Suomessa kaapelioperaattori on tv-lähetysten tekninen välittäjä – sisällöistä, niiden hankinnasta ja tekijänoikeusmaksuista huolehtivat tv-yhtiöt.

Toimiva ja tasapuolinen jakelumallimme hyödyttää katsojien lisäksi tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita. Tuotantoihin osallistuvat tekijät saavat korvauksen tekemästään työstä heti ilman välikäsiä, mikä on etu verrattuna joskus pitkänkin ajan jälkeen tuleviin tekijänoikeuskorvauksiin.

Kun kansallista tekijänoikeuslainsäädäntöä parhaillaan uudistetaan, on tv-markkinamme erityispiirteet syytä ottaa huomioon. Tavoitteena tulee olla tasapainoinen ja teknologianeutraali lainsäädäntö, joka kannustaa uusien palveluiden kehittämiseen sekä alan markkinaehtoiseen kasvuun.

Tv-ohjelmien lähetystekniikka ei saa vaikuttaa oikeudelliseen kohteluun tai maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin. Nykyinen lainsäädäntömme on tässä kohdin valitettavan epätarkka, mikä on antanut mahdollisuuden väitteille, että antenni- ja kaapelijakeluun ja niiden tekijänoikeuskorvauksiin pätisivät eri säännöt. On tärkeää, että nyt uudistettava lainsäädäntö on tältä osin täysin selkeä.

Juuri nyt toimialan silmiin näyttää siltä, ettei lainvalmistelu ole avointa eikä osapuolten intressejä oteta tasapuolisesti huomioon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että valmisteltuun lakiesitykseen on tekeillä muutoksia. Silti uutta lausuntokierrosta ei järjestetä, eikä muutosten sisältö ole julkista ennen kuin valmis lakiesitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi. [Tekijänoikeuslain HE on julkaistu tämän tekstin kirjoittamisen jälkeen 4.3.2022 tiedoksi, mutta ei lausuttavaksi.]

Jos kaikkia osapuolia ei valmistelussa kuulla, on riski, että toimiva ja kaikkia osapuolia palveleva jakelumallimme muuttuu ennakoimattomalla ja hallitsemattomalla tavalla. Siitä kärsisivät tekijät, tuottajat, jakelijat ja viime kädessä televisiota katselevat suomalaiset.

Artikkeli on julkaistu Aamulehden Mielipiteet-palstalla 6.3.2022

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry