Valokuitu meillä ja muualla

Kiinteistä laajakaistaliittymistä Suomessa yli puolet valokuitua

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä Suomessa viime vuoden lopussa oli 1,737 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 1,6 prosenttia. Liittymistä suurin osa, 88 prosenttia, on kotitalouksissa.

Hieman yli puolet, 51 prosenttia, kiinteistä laajakaistaliittymistä on valokuituliittymiä. Niistä FTTB-liittymiä (kuitu rakennukseen) on 755 000 ja FTTH-liittymiä (kuitu kotiin) on 133 000.  

Kiinteät laajakaistaliittymät Suomessa yhteystekniikoittain

FTTB-liittymien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 11,5 prosenttia ja FTTH-liittymien määrä 25,5 prosenttia. Kupariliittymien määrä vastaavana aikana väheni lähes parikymmentä prosenttia. (Liikenne- ja viestintävirasto)

Liikenne- ja viestintäviraston kyselyssä 60 prosenttia ei ollut kiinnostunut valokuituliittymän hankkimisesta

Liikenne- ja viestintäviraston kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa tekemässä kuluttajatutkimuksessa kysyttiin noin 1 200 omakoti-, pari- tai rivitalossa asuvalta vastaajalta valokuitulaajakaistaliittymän hankkimisesta. Heistä 17 prosenttia oli hankkinut liittymän ja 13 prosenttia olisi ollut kiinnostunut sellaisen hankkimaan, mutta sitä ei ollut tarjottu. Vastaajista 22 prosentille oli tarjottu valokuituliittymää, mutta sitä ei ollut siitä huolimatta hankittu.  38 prosentille valokuituliittymää ei ollut tarjottu, mutta he eivät myöskään olleet kiinnostuneita sen hankkimisesta. 10 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.

Kiinnostus valokuituliittymän hankintaan

Niiltä noin 630 vastaajalta, jotka olivat hankkineet, olivat kiinnostuneita hankkimaan tai joille valokuitulaajakaistaa oli tarjottu, kysyttiin myös, kuinka paljon he olisivat valmiita kuituliittymästä maksamaan. Suunnilleen puolet vastaajista, 48 prosenttia, olisi valmis maksamaan siitä alle 500 euroa.  

Mitä olisit valmis maksamaan valokuitulaajakaistasta?

Valokuidun tilanne Euroopassa

EU:n viimeisimpien tilastojen mukaan (heinäkuussa 2018) valokuituliittymien osuus kaikista kiinteistä laajakaistayhteyksistä EU-maissa keskimäärin oli 16 prosenttia, ja Suomessa vastaava osuus oli 48 prosenttia. (EU Digital Single Market)

FTTH Council Europe:n ja Idate Consulting:n tekemän selvityksen mukaan 39 Euroopan maassa noin 160 miljoonalla kotitaloudella oli pääsy FTTH/B-verkkoon viime syksynä. Kuituliittymän tilaajia oli 59,6 miljoonaa, mikä on noin 37 prosenttia niistä kotitalouksista, joilla valokuituverkko oli saatavilla.  (Panorama. Europe Broadband Status. Market at September 2018 )

Vuonna 2025 valokuituverkon ennustetaan olevan 263 miljoonan kotitalouden saatavilla 39 Euroopan maan alueella. Kuituyhteyden tilaajia olisi 168 miljoonaa, eli noin 45 prosenttia kotitalouksista. (FTTH Forecast for Europe. Europe Broadband Status. Market forecast by 2020 and 2025)

Suomessa valokuitu yleisempää kuin OECD-maissa keskimäärin

OECD-maissa keskimäärin valokuituliittymä on 7,5 prosentilla asukkaista. Suomessa vastaava osuus on 15 prosenttia. Kaapeliliittymiä OECD-maissa on noin 10 prosentilla asukkaista ja DSL-liittymiä noin 12 prosentilla. Suomessa sekä kaapeli- että DSL-liittymiä on noin 8 prosentilla. (OECD)

Kiinteät laajakaistaliittymät teknologioittain Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin, prosenttia asukkaista

Kun tarkastellaan kuituliittymien osuutta kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä, OECD-maissa keskimäärin osuus on noin 25 prosenttia ja Suomessa 48 prosenttia.

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä

Kuituliittymät tässä sisältävät FTTH (kuitu kotiin), FTTP (kuitu kiinteistöön) ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymät, mutta ei sisällä FTTC (kuitu katuun, valokuitukaapelien asentaminen maan alle paikalliseen jakopisteeseen asti) liittymiä.

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry