Valtiokonttori: matka hybridistä puhtaaseen pilveen

Valtiokonttorin matka julkipilvipalveluihin alkoi toden teolla vuonna 2018. Nyt projektin loppusuora alkaa häämöttää, ja kaikki Valtiokonttorin palvelut pitäisi olla siirretty pilveen vuoden loppuun mennessä.

Valtiokonttorin tietohallintojohtaja Tomi Poikola

Valtiovarainministeriön pilvilinjauksen mukaan pilvipalveluita voi ja tulee lähtökohtaisesti hyödyntää. Nykypäivänä palveluiden täytyy dynaamisesti muuntautua ympäristön tarpeisiin ja vaatimuksiin. Pilviympäristö mahdollistaa datan ja osaamisen jakamisen ja siten luovan ja nopean palveluiden kehittämisen. Valtiokonttorin kokemukset julkipilvestä ovat olleet erittäin hyviä.

Pilvi tuo monia etuja

Pilveen siirtymisen yhteydessä puhutaan usein kustannussäästöitä. Yksittäisten tietojärjestelmien pyörittäminen pilvessä on joitain kymmeniä prosentteja halvempaa kuin on-premise-ratkaisuissa, mutta todellinen säästö syntyy kehittämiskustannuksissa. Ratkaisujen kehittäminen pilviympäristössä on vähintään puolet nopeampaa kuin perinteisessä it-infrassa. Teknologian muutosnopeus myös vanhentaa oman infran käsiin.

Valtavasta teknisen ympäristön muutoksesta ja erittäin suurista ICT-investoinneista huolimatta Valtiokonttorin ICT-kustannustaso on laskenut viimeiset 4–5 vuotta.

Hinta ei kuitenkaan ole ainoa tai tärkein syy pilveen siirtymisessä. Oleellista on myös uusien digipalveluiden kehittäminen ja ajantasainen tietoturva. Vaatimukset kehitysnopeudesta, ketteryydestä ja tietoturvasta ovat hankalia toteuttaa hybridissä ja mahdottomia on-premise-maailmassa.

Vuoden 2023 vision mukaan Valtiokonttorin tietoturva on uhkakuvia vastaavalla tasolla, ja identiteettimme ja tietomme ovat turvattuna pilvessä. Tietoturvahaasteet ovat globaaleja, joten ne vaativat globaaleja ratkaisuja. Pilviympäristössä on aina saatavilla viimeisimmät tietoturvaratkaisut.

Pilven avulla myös monipaikkainen ja täysin paikasta riippumaton työnteko on mahdollista. Työntekijä pystyy käyttämään pilvessä olevia palveluita miltä tahansa työasemalta tai mobiililaitteelta mistä päin maailmaa ja milloin vain. Tämä on työntekijöille mieleen: työtyytyväisyys Valtiokonttorissa on kasvanut joka vuosi koko pilviprojektin ajan.

Tuloksena vuoden 2020 merkkiteko

Kun korona sulki maailman, Valtiokonttori sai uuden tehtävän. Sen oli kuudessa viikossa pystytettävä asiakaslähtöinen ja toimiva palvelu, josta yritykset saattoivat hakea tukea koronakriisin aiheuttamaan vaikeaan taloudelliseen tilanteeseensa. Määräajassa syntyi innovatiivinen pilvinatiivi tukipalvelu, jossa yritys pystyi yhdellä napin painalluksella saamaan tukimaksun tililleen päivässä.

Palvelu palkittiin mm. Vuoden Asiakaskokemuksena sekä Vuoden Merkkitekona, ja hallitus piti palvelua esimerkkinä onnistuneesta kansalaisten palveluiden digitalisoinnista sekä pilvipohjaisen kehittämisen hyödyistä. Uudenlaisen ajattelun ja monitahoisen yhteistyön tuloksena saatiin aikaan yksi kehittyneimmistä ja kiitetyimmistä digipalveluista.

 

Teksti: Tomi Poikola
tietohallintojohtaja, Valtiokonttori