Viides sukupolvi astumassa esiin

Maailman väestöstä kahdella kolmasosalla matkapuhelinliittymä

Maailmassa on hieman yli viisi miljardia yksittäistä matkapuhelinliittymän tilaajaa, eli noin 67 prosentilla maapallon väestöstä on matkapuhelinliittymä. Määrän ennustetaan kasvavan lähes kuuteen miljardiin vuonna 2025, mikä tarkoittaisi 71 prosenttia maapallon väestöstä.

Liittymiä suhteessa väkilukuun on eniten Euroopassa, sitten Pohjois-Amerikassa ja IVY-maissa. Järjestys ei arvioiden mukaan muutu, vaikka liittymätiheys maailmassa kasvaakin vuoteen 2025 mennessä neljä prosenttiyksikköä. (GSMA)

Yksittäisten matkapuhelinliittymien tilaajien osuus väestöstä maanosittain vuonna 2018 ja ennuste 2025

Matkapuhelinliittymistä 5G-verkossa 15 prosenttia vuonna 2025

Teknologioittain jaoteltuna lähes puolet kaikista liittymistä on nykyisin 4G-liittymiä. 2G- ja 3G -liittymiä on molempia hieman alle kolmannes. Vuoteen 2025 mennessä 4G-liittymien osuuden ennustetaan kasvavan 59 prosenttiin. Sen sijaan 2G-liittymiä ennustetaan silloin olevan enää viisi prosenttia ja 3G-liittymiä viidennes kaikista matkapuhelinliittymistä. 5G-liittymien osuuden ennustetaan kasvavan 15 prosenttiin vuonna 2025. (GSMA)

Matkapuhelinliittymien jakauma teknologioittain (osuus matkapuhelinliittymistä, prosenttia), 2018 ja ennuste 2025

GSA:n (Global Mobile Suppliers Association) mukaan tämän vuoden syksyllä 328 operaattoria yhteensä 109 maassa investoi 5G-verkkoon, ja 27 maasta löytyy yhteensä 50 kaupallista 5G-verkkoa.

Eurooppa 4G:stä 5G-verkkoon

GSMA arvioi, että 4G-liittymien määrä Euroopassa on suurimmillaan vuonna 2023, jolloin niiden osuus liittymistä olisi 72 prosenttia. Tämän jälkeen niiden osuuden ennustetaan laskevan 5G-verkon yleistymisen myötä. 5G-verkon liittymiä arvioidaan olevan Euroopassa noin 22 miljoonaa vuonna 2021 ja noin 110 miljoonaa vuonna 2023. Vuonna 2025 määrän ennustetaan kasvavan 200 miljoonaan.

28 EU-maasta yksitoista on jo julkaissut oman kansallisen 5G-suunnitelmansa. Näihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Yhdistynyt Kuningaskunta, Alankomaat, Saksa, Luxembourg, Itävalta, Ranska ja Espanja. 5G-verkon kokeiluja on EU-maissa yhteensä käynnissä 153 kappaletta. (Euroopan komissio)

Silja Kärpänniemi, tietoasiantuntija, FiCom ry