Virkamiesesitykset pääosin linjassa FiComin tavoitteiden kanssa

Yritystoiminnan kannalta ennakoiva, läpinäkyvä ja tasapuolinen sääntely ovat kaiken A ja O. Ministeriöt ovat virkamiestyönä laatineet tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Tehtävälistoja on laadittu ennenkin, mutta aiemmasta poiketen nyt niitä on myös julkistettu. Monet tavoitteista ovat hyvin samansuuntaisia kuin ne, joita FiCom on omissa hallitusohjelmatavoitteissaan nostanut esille.

Toimialamme kannalta keskeisiä esityksiä:

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia luomalla edellytyksiä tekoälyn ja alustatalouden sähköisille palveluille ja avaamalla julkisen hallinnon rajapintoja sekä edistämällä hyvää, sujuvaa sääntelyä. Sääntelyn perusta on EU-lainsäädännössä, eikä erityisiä Suomi-lisiä pitäisi olla hidastamassa innovointia. Kyberturvallisuuskeskuksen roolia elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluntuottajana halutaan vahvistaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää myös edistyksellisen taajuuspolitiikan jatkamista. Tällä turvataan riittävästi taajuuksia laajakaistayhteyksille 5G- ja 6G-verkoissa.

FiComin näkökulmasta kivi kengässä kysyntävetoiselle ja markkinaehtoiselle rakentamiselle on kuitenkin LVM:n esittämä valtion yhtiön rooli kaupunkiseutujen valokuidun rakentamisessa. On täysin kestämätön ajatus, että valtio tulisi verkkorakentajaksi olemassa oleville markkinoille. Tähän asti on korostettu teknologianeutraalia sääntelyä, minkä kanssa esitys on myös ristiriidassa. Jatkossakin on oltava tärkeintä se, että kuluttajat saavat haluamiaan palveluita, eikä se, millä tekniikalla ne heille tuotetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että tekijänoikeusasioita hallinnoidaan yhdessä innovaatiopolitiikan ja IPR-oikeuksien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa tekijänoikeusasioiden siirtämistä opetus- ja kulttuuriministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Olemme samaa mieltä siitä, että tämä olisi erittäin järkevää resurssien käyttöä ja samalla vahvistaisi tekijänoikeuskysymysten asemaa elinkeinopolitiikan osana.

Valtiovarainministeriö korostaa teknologisen kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Kovin konkreettisia tavoitteita ei esitetä, mutta ylätason lauseet ohjaavat FiComin näkökulmasta toimintaa oikeaan suuntaan. Työperäisen maahanmuuton esteiden purkaminen, digitaalisten palveluiden tehokkuushyödyt ja investointiympäristön houkuttelevuuden turvaaminen ovat kaikki strategisina tavoitteina kannatettavia.

Valtiovarainministeriö toteaa sähköisen tunnistamisen olevan keskeinen osa erilaisten julkisten ja yksityisten digitaalisten palveluiden hyödyntämistä. Lainsäädäntöä on tältä osin juuri muutettu, ja muutoksen vaikutuksia pitää tulevan hallituskauden aikana arvioida; valtion ylläpitämää järjestelmää ei tule edistää.

Ympäristöministeriö haluaa edistää digitaalisia rakennettuja ympäristöjä mm. luomalla yhden yhteisen alustan, johon kerätään kaikki infran keskeiset tiedot hyödyttämään myös televerkkojen rakentamista. Lisäksi kuntien rakennusvalvonnan käytäntöjä esitetään yhdenmukaistettaviksi. FiCom kannattaa toimenpiteitä, joilla pyritään yhden luukun lupamenettelyyn. Yhteinen tietoalusta sekä yhtenevät käytännöt ovat keskeinen osa sujuvaa rakentamista.

Suomen edelläkävijyys digimaana on asia, jota kaikki ministeriöt ja puolueet haluavat edistää.

Vaaleista on kulunut vasta muutama päivä. Monet politiikkaa läheltä seuraavat ennustavat hallitusneuvotteluista vaikeita, niin kokoonpanon kuin sisällönkin osalta. Hallitusohjelmasta tullee yksityiskohtainen strategisten suuntaviivojen sijaan. Käy hallitusneuvotteluissa kuinka tahansa, voi olla varma siitä, että teknologinen kehitys ja palveluiden sähköistyminen tulevat jatkumaan voimakkaina. Digitalisaatio on taatusti yksi seuraavien vuosien läpileikkaavista pääteemoista. Sen vauhti ja edistämiskeinot saattavat toki vaihdella. 

Virkamiestyönä tehdyt tavoitteet ovat hyvä keskustelun avaus. Valta päättää tehtävistä toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta on kuitenkin vastavalitulla eduskunnalla ja erityisesti tulevien kuukausien aikana aloittavalla hallituksella. Tulevan hallituksen poliittista linjaa ja ohjelmaa odotellessa.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry