Yli 10 miljoonaa sopimusta uusiksi – viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot muuttuvat 1.2.2021

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistus tuo tullessaan muutoksia myös viestintäpalveluiden yleisiin sopimusehtoihin. FiCom sekä DNA, Elisa, Finnet-liitto ja Telia ovat neuvotelleet Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Traficomin kanssa viestintäpalveluiden yleisiin sopimusehtoihin lain edellyttämät muutokset.

Lähes kaikki nyt tehdyt sopimusmuutokset ovat kuluttajien eduksi. Uusiin sopimusehtoihin on mm. lisätty maininta siitä, miten ja millaisia ennakkotietoja asiakkaalle tulee ennen sopimusta antaa. Jatkossa asiakas on myös velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä alkaen, kun yhteys on käytettävissä. Asiakkaan vastuuta palvelun käytöstä täsmennetty tapauksissa, joissa hän on luovuttanut palvelun kolmannen osapuolen käyttöön.

Jos teleyritys muuttaa sopimusehtoja, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai palvelu päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta. Edellisten ehtojen mukaan sopimus oli mahdollista päättää heti. Aiemmista ehdoista poiketen asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta purkaa määräaikaista sopimusta, jos sopimusehtojen muutos johtuu lainsäädännön muutoksesta tai viranomaispäätöksestä.

Jatkossa yleiseen hätänumeroon soitettaessa soittajan paikannus on mahdollista ilman SIM-korttia.

Ehdoissa on tarkennettu teleyrityksien oikeutta rajoittaa ja muokata internetliikennettä. Myös toimia, joita yritys voi tehdä tietoturvasta huolehtimiseksi, on täsmennetty.

”Laajan sopimusehtopaketin uudistus yhdessä viranomaisten kanssa sujui ripeästi ja rakentavassa hengessä”, kiittää FiComin lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen. Edellisen kerran yleisiä sopimusehtoja uudistettiin vuonna 2015.

Yleisten sopimusehtojen lisäksi yrityksillä on eri palveluilleen omat palvelukohtaiset erityisehtonsa. Uudet viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 1.2.2021, ja ne ovat saatavissa teleyrityksiltä sekä esimerkiksi FiComin verkkosivuilta.