Yrityksissä hyödynnetään digiä entistä enemmän

EU:n digitalisaatiovertailussa suomalaisyritykset ovat Euroopan kärjessä digitalisaation hyödyntämisessä. Muun muassa sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja hyödynnetään yrityksissä entistä enemmän, ja etätyön tekeminen on lisääntynyt.

Lue FiComin tietopankista lisää tietotekniikan hyödyntämisestä yrityksissä.

Suomalaisyritykset Euroopan kärjessä digitalisaation hyödyntämisessä

EU:n DESI-digitalisaatiovertailun mukaan suomalaiset yritykset hyödyntävät digityökaluja huomattavasti enemmän kuin yritykset EU:ssa keskimäärin. 82 % pk-yrityksistä hyödyntää digitalisaatiota vähintään perustasolla.

Suomalaisyritykset käyttävät mm. sosiaalista mediaa, pilvipalveluita, tekoälyä ja sähköistä laskuttamista huomattavasti jäsenmaiden keskiarvoa enemmän. Vain ulkomaille suuntautuva verkkokauppa on EU-keskiarvoa jäljessä, sekin vain yhden prosenttiyksikön verran.

DESI 2022: yritysten digitalisaatio – Suomi ja EU:n keskiarvo

Lähde: Digital Economy and Society Index, DESI 2022, EU

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen kasvanut vauhdilla suomalaisyrityksissä

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksen mukaan vuonna 2022 sosiaalista mediaa hyödynsi 81 prosenttia suomalaisista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Yleisin käytössä ollut sosiaalisen median tyyppi oli yhteisöpalvelut (esim. Facebook tai LinkedIn), joita käytti 79 prosenttia yrityksistä. Multimedian jakamiseen tarkoitettua mediaa (esim. Instagram, YouTube, Pinterest) käytti 55 prosenttia ja blogeja tai mikroblogeja (esim. Twitter) 23 prosenttia yrityksistä

Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksissä Suomessa

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä, Tilastokeskus

 

Pilvipalvelujen käyttö suomalaisyrityksissä Euroopan kärkeä

Eurostatin tilastojen mukaan EU-maissa keskimäärin 41 prosentilla vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä oli käytössä pilvipalveluja vuonna 2021. Tämä on 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuotena ja 23 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014.

Eniten pilvipalveluja käyttivät ruotsalaiset ja suomalaiset yritykset, 75 prosenttia yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä molemmissa maissa. Vähiten pilvipalveluja oli käytössä Bulgariassa (14 prosenttia yrityksistä) ja Romaniassa (14 prosenttia yrityksistä).

Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä Euroopassa

2014–2021 tiedot taulukkomuodossa

Lähde: Eurostat

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksen mukaan vuonna 2022 suomalaisista vähintään 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 81 prosentilla oli käytössään pilvipalveluja. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä pilvipalveluja käytti 97 prosenttia. Pienimmissä, 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä, osuus oli 75 prosenttia.

Yleisimmät pilvipalvelujen käyttötarkoitukset ovat sähköposti, toimisto-ohjelmistot sekä tiedostojen tallennus pilvipalveluna, joita kaikkia käyttää noin 2/3 yrityksistä tai enemmän. Vähiten yrityksissä käytetään laskentatehoa tai alustapalveluja pilvipalveluina.

Pilvipalvelujen käyttötarkoitukset suomalaisissa yrityksissä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä, Tilastokeskus

 

Noin puolella mahdollisuus etätyön tekemiseen ja 36 prosenttia tekee etätöitä säännöllisesti

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrissa on selvitetty palkansaajien etätyön tekemistä. 36 prosenttia suomalaisista teki etätyötä vähintään kuukausittain vuonna 2021. Vuonna 2020 etätyötä ennen koronan alkua teki säännöllisesti 21 prosenttia palkansaajista ja satunnaisesti 11 prosenttia. Enemmistö (68 %) palkansaajista ei ollut tehnyt etätyötä laisinkaan ennen koronaa 2020.

Palkansaajien etätyö viimeisten 12 kuukauden aikana vuonna 2021

Lähteet: Työolobarometri 2021, TEM (Julkaisu 2022:46) ja Työolobarometri 2020, TEM (julkaisu 2021:36)

DNA:n teettämässä Digitaaliset elämäntavat 2022  -kyselytutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, millaiset mahdollisuudet näillä oli etätyön tekemiseen nykyisessä työpaikassaan. Hieman yli puolella oli mahdollisuus tai rajattu mahdollisuus tehdä töitä etänä. 22 % kertoi, että ei ole mahdollisuutta, vaikka itse haluaisi tehdä töitä etänä.

Mahdollisuus etätyön tekemiseen

Lähde: Digitaaliset elämäntavat 2022, DNA

Oliver Pitkänen, FiComin tietopalvelu