Risk för sändnings-avbrott i bl.a. svenska tv-kanaler över kabel-tv och IPTV

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto har sagt upp vidaresändningsavtalet för flertalet utländska tv-kanaler. Avtalet gäller bland annat en stor del av de svenska, estländska, tyska och franska kanaler vars sändning i kabel-tv och IPTV riskerar att upphöra i årsskiftet.

Flertalet utländska tv-kanalers – bland annat de viktiga och mycket sedda Sveriges SVT kanalernas – vidaresändning i kabel-TV och IPTV är i farozonen i årsskiftet. Eftersom upphovsrättsorganisationerna har sagt upp avtalet om vidaresändning måste de operatörer som ansvarar för vidaresändningarna i sina nätverk också avbryta sändningarna. Efter att ha sagt upp avtalet meddelade upphovsrättsorganisationerna också att de inte längre förhandlar om villkoren eller priserna för vidaresändning, utan att Kopiosto ensidigt meddelar priser och villkor.

”Operatörerna som ansvarar för vidaresändning av kanalerna har under hösten försökt nå ett förhandlingsresultat med upphovsrättsorganisationerna i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Tyvärr har Kopiosto och Teosto trots detta sagt upp avtalet och vägrat förhandla vidare och därmed är det inte enligt dem möjligt för operatörerna att fortsätta vidaresändning av kanalerna utan giltigt avtal”, berättar Elina Ussa, VD för Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf.

”Över hälften av finländarna tar emot tv-sändningar via kabel-tv eller IPTV och den uppkomna situationen är speciellt besvärlig för språkminoriteterna” , fortsätter Ussa.

Samarbetsavtalen som gjorts mellan FiCom, som representerar de operatörer som sköter vidaresändning, och upphovsrättsorganisationerna har en lång historia. Avtalsparterna har under många år förhandlat och avtalat om vidaresändning av kanalerna med Kopiosto som den licenspart som administrerar avtalen med de utländska tv-kanalerna om vidaresändning i operatörernas kabel-tv och IPTV-nät. Kutymen med årliga förhandlingar har säkerställt att slutkonsumenterna har tillgång till ett omfattande utbud av utländska tv-kanaler till ett vettigt pris: till exempel på många svenskspråkiga områden vidaresänds Sveriges TV-kanaler till en stor mängd hushåll.

”FiCom vill naturligtvis att deras medlemsbolag skall kunna fortsätta sända dessa kanaler till hushållen enligt nuvarande avtal, även efter att avtalet upphör 31.12.2020, men detta kräver att upphovsrättsorganisationerna är villiga att fortsätta förhandlingarna över årsskiftet. Istället kräver de att operatörerna skall godkänna de nya ensidigt dikterade och försämrade vidaresändningsvillkoren utan förhandlingar” , summerar Ussa.

Bilaga: Lista över kanaler som vidaresändningsavbrottet gäller