Sändningen av de utländska tv-kanalerna i kabel-tv och IPTV fortsätter – FiCom och Kopiosto återvänder till förhandlingsbordet

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto samt FiCom och dess operatörsmedlemmar fortsätter förhandlingarna om villkoren för de svenska, estländska, tyska och franska kanalerna i januari.

Förhandlingsparterna har kommit överens om en tilläggstid på en månad, för att under den tiden komma till en gemensam lösning om sändningsvillkoren. På detta sätt kan bland annat de viktiga och mycket sedda Sveriges SVT kanalernas vidaresändning i kabel-tv och IPTV fortsätta normalt över nyår.

”Vi är naturligtvis nöjda att upphovsrättsorganisationerna gick med på att fortsätta förhandlingarna över årsskiftet, så att våra medlemsoperatörer kan fortsätta distribuera kanalerna till hushållen även efter att nuvarande avtal upphör, alltså efter 31.12.2020”, konstaterar Elina Ussa, VD för Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf.