Ohjeita ja oppaita

 • Huoltovarmuutta pilvipalveluilla – päättäjän opas ja kortit liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen
 • Huoltovarmuutta pilvipalveluilla – juridinen selvitys Sekä kansallinen että EU-lainsäädäntö asettavat pilvipalveluiden käytölle tiettyjä edellytyksiä. FiCom on tehnyt Huoltovarmuusorganisaation Digipoolille pilvipalveluiden juridisen selvityksen.
 • Kyberhäiriötilanteet – varautuminen ja toiminta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) Digipooli ja FiCom ovat tehneet selvityksen kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta. Selvityksen pohjalta on tehty suositukset sekä kyberturvallisuudestaan huolehtiville yrityksille että IT- ja tietoturvapalveluiden tarjoajille.
 • Suosituksia kyberhäiriötilanteisiin Tiivistelmä em. aineiston suosituksista.
 • Sisäverkkojen kunnostusopas isännöitsijälle/taloyhtiölle Yksinkertaiset askeleet huippunopeaan laajakaistaan ja häiriöttömään tv-kuvaan.
 • Suositus maksupalvelulain teleyritys-poikkeuksen  huomioimisesta FiCom on laatinut yhdessä operaattoreiden kanssa suosituksen maksupalvelulain teleyritys-poikkeuksen huomioimisesta ja lisämaksullisten puhelinpalveluiden käsittelemisestä.
 • Kustannusten jakomalli yhteisrakentamishankkeisiin FiCom ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamista koskevan kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kesken.
 • Ohjeet tietoverkkokaapeleiden sijoittamisesta FiCom on ollut laatimassa ohjeita ja suosituksia Väyläviraston, Kuntaliiton ja Suomen Tieyhdistyksen kanssa siitä, miten tietoverkkokaapeleita voi sijoittaa maanteiden varsille, yleisille alueille sekä yksityisteiden varteen.
 • Telealan yleiset sopimusehdot FiCom ja teleyritykset ovat neuvotelleet yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen sekä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa uudistetut telealan yleiset sopimusehdot. Ne selkeyttävät teleyritysten tarjoamien palveluiden hankkimista ja helpottavat kuluttajan ostopäätöksiä.
 • Tietosuoja- ja viestinnän sääntelyn soveltaminen FiCom ja sen teletoimintaa harjoittavat jäsenyritykset ovat laatineet näkemyksensä siitä, miten yleistä tietosuojasääntelyä ja telealan erityissääntelyä sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679, ”GDPR”) täytäntöönpanon myötä.
 • Toimintamallit kiinteistön verkossa taloyhtiön ja operaattoreiden välillä Toimintamallien tarkoituksena on luoda sujuvat menettelytavat ja yhteistyökäytännöt tilanteisiin, joissa taloyhtiö vaihtaa tele- tai kaapelitelevisio-operaattoria tai solmii verkkosopimuksen uuden operaattorin kanssa.
 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa – tilaajien välinen sopimus Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.
 • Yhteiset suositukset toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi Tuotteet ja palvelut tuotetaan nykyisin eri toimijoista muodostuvissa verkostoissa. Koko verkoston toimintakykyä parannetaan, kun jokaisen verkostoon kuuluvan organisaation omaa toimintavarmuutta kehitetään. Eri organisaatioita kannustetaan noudattamaan sivustolta löytyviä suosituksia ja liittämään ne solmimiinsa sopimuksiin.

Kuluttajille