Paranna kyberturvallisuusosaamistasi – Digipooli tarjoaa koulutusta

Huoltovarmuusorganisaation Digipooli tarjoaa telealan yrityksille maksutonta kyberturvallisuuskoulutusta. Teams-ympäristössä toteutettava koulutus järjestetään tiistaina 11.5.2021 klo 13.00 – 15.00. Luennoitsijana toimii Asko Metsola FiCom ry:stä.

Koulutus perustuu Digipoolin ja FiCom ry:n tekemään selvitykseen kyberhäiriötilanteista ja niihin varautumisesta. Selvityksen pohjalta on tehty suositukset sekä kyberturvallisuudestaan huolehtiville yrityksille että IT- ja tietoturvapalveluiden tarjoajille.

Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ja hyviä käytäntöjä yrityksen kyberturvallisuuden hallintaan. Koulutukseen osallistuvalla henkilöstöllä voi olla hyvin erilainen koulutus- ja kokemustausta ja he voivat toimia erilaisissa työtehtävissä: kyberturvallisuudella, varautumisella ja jatkuvuudenhallinnalla on digitalisaatiokehityksen myötä yhä tärkeämpi rooli organisaation eri rooleissa.

Koulutus keskittyy kyberhäiriötilanteissa huomioitavaan lainsäädäntöön, suosituksiin, standardeihin ja muuhun ohjeistukseen sekä siihen, miten niitä voi parhaiten huomioida ja hyödyntää käytännön kyberturvallisuustyössä. Lainsäädännön tuomat reunaehdot on syytä tunnistaa, jotta ne voidaan ottaa huomioon yrityksen turvallisuuteen liittyviä sopimuksia tehtäessä ja toimintaprosesseja laadittaessa.

IImoittaudu mukaan 7.5.2021 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asko.metsola@ficom.fi

Osallistujien toivotaan vastaavan ennakkokysymyksiin, jotta koulutus osataan kohdistaa oikein. Vastaukset voi toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä kouluttajalle.

  • Ovatko työtehtäväsi sellaisia, että osallistut kyberhäiriötilanteiden ennakointiin tai jälkiselvittelyyn?
  • Minkälaisiin ongelmia tai haasteita olet kohdannut selvittäessäsi kyberhäiriöitä?
  • Onko yrityksessänne valmisteltu käytännöt ja menettelyt kyberhäiriöiden varalle? Tällaisia ovat esimerkiksi ohjeet tietoverkon ja -järjestelmien käytöstä, teknisen valvonnan käytännöt sekä nimetyt vastuuhenkilöt.
  • Tiedätkö, mitä tietoja kyberhäiriöiden tai poikkeamien selvittämiseksi voit käsitellä?

HUOM! Mikäli koulutus kiinnostaa, mutta ajakohta ei sovi, ilmoita kiinnostuksestasi – pyrimme järjestämään toisen koulutuksen syksyllä 2021.

Asko Metsola, lakimies, FiCom