ICT-ja ilmasto -työryhmä

ICT- ja ilmasto -työryhmässä Suomen ICT-ilmastostrategian valmistelussa mukana olleiden jäsenyritysten edustajat pohtivat säännöllisesti, miten digiala voisi parhaiten tukea Suomen ICT-ilmastostrategiaa ja vahvistaa FiComin sidosryhmäsuhteita ympäristöasioissa. Työryhmässä laaditaan tarpeen mukaan lausuntoja ja kannanottoja digialan ympäristövaikutuksista − niin hiilijalan- kuin kädenjäljestäkin.

ICT- ja ilmasto -työryhmän kokouksiin ovat tervetulleita kaikki FiComin jäsenyritysten aihepiiristä kiinnostuneet työntekijät.

Työryhmän toiminnassa noudatetaan ohjetta kilpailulainsäädännön huomioimisesta FiComissa.