FiComiin taajuuspolitiikan taustaryhmä

FiComin hallituksen kokouksessa 14.2.2023 taustoitettiin radiotaajuuksien nykytilaa ja tulevaisuutta. Vanhemmista 2G- ja 3G-mobiiliteknologioista ollaan jo luopumassa, jolloin nykyisiä taajuuksia ja verkon kapasiteettia on vapautumassa uusille, tietoturvallisemmille ja energiatehokkaammille 4G- ja 5G-verkoille. Lisäksi EU-komissiossa ja maailman radiotaajuuskonferenssissa pohditaan uusien taajuuksien osoittamista ja käyttöönottoa mobiiliteknologille ja langattomille verkoille.

Mobiiliverkon taajuudet, luvat ja maksut

  • Valtakunnalliset teleyritykset maksavat vuosittain taajuuksiin perustuvia hallinnollisia ja markkinaehtoisia taajuusmaksuja noin 8 miljonaa euroa.
  • TV-toimintaan allokoitu taajuusalue 470 – 694 MHz, voimassa 10.1.2027 asti.
  • VIRVE-alueet 380 – 386 ja 390 – 396 MHz, voimassa 31.12.2033 asti.
  • (1,5 GHz eli 1427-1518 käyttösuunnitelma vireillä langattomalle laajakaistalle + Ahvenanmaalle allokoitu 1,5 GHz ja 26 GHz sekä paikallisverkoille 2,3 GHz ja 25 GHz)
  • HUOM! 3G loppuu v. 2023 lopussa ja Traficom tarkastelee 2G-toimilupien kestoa ja velvoitteita v. 2023.

Taajuusuudistusten vaikutusten arvioimiseksi ja kehityksen seuraamiseksi sekä toimialan mahdollisen koordinaation jäsentämiseksi hallitus päätti, että FiComiin perustetaan taajuuspolitiikan taustaryhmä, joka on luonnollisesti avoin kaikille jäsenille. Ensimmäiset jäsenet ryhmään ilmoittautuivat jo hallituksen kokouksessa, mutta mukaan pääsee vielä – ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia Elinalle.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry